Zeptejte se expertů Toggle

Otázka č. 10

Je možné zavádět procesní řízení v liniově řízené firmě tzv. "vlastními silami" bez podpory externích konzultantů? V případě, že firma nemá předchozí zkušenosti se zaváděním procesů.

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 9

Je možné zavádět procesní řízení v dosud liniově řízené firmě tzv. "zdola nahoru" bez přímé podpory strategického vedení IT? Resp. iniciativa k zavádění procesů nevychází ze strategického vedení IT, ale vychází z operativní úrovně řízení. Má tento postup naději na úspěch? Může se např. dostat úroveň CMM Level 3 Defined?

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 8

Je vhodné už v rámci zpracování Known Error vybrat jedno z možných řešení problému (která se můžou lišit např. pracnosti, ceně) anebo je vhodné toto rozhodnutí udělat až v Change Managementu v rámci assessmentu RFC v CAB?

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 7

Remedy podporuje funkcionalitu kde je založen separátní záznam pro Problém investigation a pro vyřešení Known Error. Jaké má toto řešení výhody? Zdá se nám rozumnější mít jeden záznam, kde Problém je v určitém stavu řešení/investigace, kdy známe RootCause a Workaround, prohlášen za Known Error. Odpadá tak údržba 2 záznamů. Jaké jsou výhody odděleného záznamu Problem Investigation a Known Error?

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 6

Omezení nových elektronických vydání ITILv3. Bližší specifikace: Prosím o vysvětlení, jak prakticky fungují nové distribuce ITILv3 - ebook PDF a online annual subscription. Zajímá mne především potřeba instalovat do PC nějaký software, potřeba admin práv, potřeba být online, nemožnost změnit hardware, nemožnost tisknout části dokumentů a různá další omezení znepříjemňující čtení a používání těchto...

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 5

Je možné/přípustné Incident vyřešit Změnou (RFC), aniž by byl zalogován Problém. Příkladem budiž Incident - stížnost zákazníka na špatnou funkci aplikace a lze ji opravit pouze změnou kódu aplikace. Prosím případně o rozebrání rizik a výhod tohoto postupu.

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 4

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 3

Terminologie týkající se procesu Change management. Zajímá mne, jak správně dle ITIL označit aktivitu (v češtině, angličtině), kterou jsou řízeny změny, kterě upravují již existující (zaregistrované) změny uživatelů (tzv. RFCs). Příkladně - po přijetí požadavku ke změně (RFC) je uživatelem požadováno doplnění nebo změna původní změny (RFC).V souvislosti s výše uvedeným procesem mne zajímá i termín...

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 2

Rád bych se dověděl něco více o IT Governance. Co to je? Jaké má úkoly? Komu je podřízena a koho řídí? Jaké má pravomoci a odpovědnosti? Jaké jsou zkušenosti? Které firmy ji využívají?

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 1

Které ze školících center poskytujících certifikaci “Managers Certificate in ITSM” můžete doporučit pro školení a následné skládání zkoušky z hlediska kvality a ceny. Jazyk předpokládám anglický.

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.