Zeptejte se expertů Toggle

Otázka č. 20

Rád bych absolvoval certifikaci  dle ITIL V3 - Foundation level. K tomu hledám odpovědi na otázky: 1) Kolik je otázek ve zkušební sadě  ITIL V3 - Foundation ? (vím, že v testu je 40 otázek) 2) Můžete prosím doporučit, kde lze na webu trénovat otázky ke zkoušce? 3) Zohledňuje některá zkušební organizace delší čas kvůli angličtině jako cizímu jazyku?

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 19

Zajímalo by mě, jestli existuje nějaká směrnice, norma či podobný oficiální dokument, který v rámci Application Managementu jednoznačně vyžaduje oddělení podpory SW od vývoje SW (vyloženě, že to musí být jiná osoba). V globále se jedná o zamezení vývojářům k jakýmkoliv produkčním datům, ale je otázkou, jestli stačí jen dát vývojářům jiné role do vývoje a jiné role do produkce, nebo jestli to...

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 18

Jaké jsou zásadní změny v ISO/IEC 20000-1:2011 oproti starší verzi? A kdy bude česká verze této normy?

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 17

Jaké dopady bude mít vydání normy ISO/IEC 20000-1:2011 pro organizace, které jsou držitelem certifikátu shody s ISO/IEC 20000-1:2005? Doslechli jsme se, že nová verze normy, jejíž vydání je snad již jen otázkou týdnů, bude klást mnohem přísnější požadavky na systém řízení IT služeb, a proto by nás zajímalo, v jakém časovém horizontu budeme muset náš systém uvést do souladu s těmito novými přísnějšími...

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 16

V knize Service Operation na str. 49 je uveden seznam atributů, které je vhodné při zakládání incidentu vyplnit. Kam však zapsat, která služba nefunguje? Je to Incident Category? Pokud ano, znamená to, že Category tree je nadmnožinou Katalogu služeb ? Pokud chci vědět, kolik incidentů bylo hlášeno k příslušné službě, není lepší mít rovnou atribut "Affected Service", kde si vyberu službu ze seznamu poskytovaných...

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 15

Zajímají mě konkrétní pravidla ohledně uváděného certifikátu „1st Trainer“ a pravidla pro akreditovaného školitele ITIL V3 (Certified nebo Accredited Trainer). Tzn., za jakých předpokladů se jedním z těchto autorit můžu stát a jaká jsou přesná pravidla? Předpokládám, že tuto záležitost zastřešuje OGC prostřednictvím APMG – na jejich stránkách jsou však pouze základní pravidla pro ATO, nikoli pro...

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 14

Chtěl bych se zeptat, jaké máte zkušenosti s následující situací, resp. jak byste doporučili tuto situaci řešit: máme se zákazníkem sjednány dvě služby, které jsou na sobě technicky závislé, což má za důsledek, že při výpadku první služby automaticky a zákonitě přestane fungovat i druhá služba. Na obě služby máme se zákazníkem kontrakt, jehož přílohou jsou SLA parametry, včetně dostupnosti. Otázka...

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 13

V sekci „Základní doporučení pro osoby zvažující certifikaci na ISO/IEC 20000 Consultant Certificate“ jsem se dočetl následující: „Zvažte, jaký typ certifikace je pro Vás potřebný – zda je to certifikace na auditora nebo konzultanta. Tyto dvě činnosti se totiž navzájem vylučují, nelze je vykonávat současně bez konfliktu zájmů a norma takovou činnost explicitně zakazuje.“ Nesouhlasím...

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 12

Rád bych požádal o informaci, kdo pořádá školení ISO 20000 auditora včetně zkoušky k vydání certifikátu auditora?

Pokračovat ve čtení →

Otázka č. 11

Existuje možnost připsání bodů k dobru do kval. schéma ITIL V3 z jiných uznávaných zkoušek? Konkrétně Cobit Foundation (ISACA) nebo ISO/IEC 20000 Consultant Certificate (itSMF)?

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.