Rešerše Toggle

Základní kámen vítězství

Jak se sladit se strategií

Většina organizací má problémy s optimalizací v dosahování obchodních výsledků. Dodávka technologie trvá příliš dlouho, stojí příliš mnoho a často již nikdo neví, proč se zavádí do provozu. Často pak létají obvinění všemi směry. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout návod a rámec, který by organizace mohly využít k určení nejvyšší obchodní priority a maximálně přípustného objemu rozpracovanosti s cílem zlepšit uvádění na trh, optimalizovat dosahování obchodních výsledků a vytvořit strategické propojení mezi byznysem a technologií.

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.