Novinky Toggle

Valná hromada

Výroční valná hromada členů sdružení, která se uskuteční ve čtvrtek 8.1.2015.  Prosíme vás o zajištění vaší účasti. Účast je nutná k tomu, aby valná hromada  byla usnášení schopná.

V případě, že se nemůžete zúčastnit prosíme o  zplnomocnění 3.osoby, která vás bude na valné hromadě zastupovat. (je možné  vystavit plnou moc i na zástupce vedení itSMF Czech Republic). Na programu valné  hromady budé také volba předsedy sdružení a změna stanov sdružení. Program valné hromady a vzory plných mocí naleznete v kalendáři akcí.

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.