Rešerše Toggle

Úvod do Integrace a řízení služeb a ITIL

Cílem tohoto dokumentu je představit koncepty efektivního způsob řízení služeb v prostředí s více dodavateli. Identifikuje výhody přijetí přístupu založeného na Service Integration a Management (SIAM), a jak ITIL působí jako základ osvědčených postupů.

První kapitolou dokumentu je úvod:

 • V prvé části úvodu najde čtenář výčet pro koho je dokument určen a seznam úskalí a výzev, se kterými se tito odborníci setkávají při plánování a navrhování SIAM. Dokument jim pomůže tyto výzvy a úskalí pojmenovat a přináší praktické rady, jak zařídit, aby SIAM fungoval.
 • Druhá část úvodu obsahuje klíčové definice pojmů, které se v dokumentu vyskytují.
 • Třetí část, jak říká její nadpis, popisuje Co je to Integrace a řízení služeb.
 • Ve čtvrté části se uvádí motivy pro uplatnění SIAM modelů.
Druhá kapitola popisuje SIAM modely a tvoří ji následující části:
 • Konceptuální (high-level) SIAM model
 • Dekompozice konceptuálního modelu na komponenty
 • Procesní oblasti a schopnosti
Třetí kapitola komentuje principy a aspekty, kterými jsou:
 • Lidé
 • Procesy
 • Partneři
 • Produkty
Ve čtvrté kapitole se pak probírají přínosy a investiční cíle SIAM.

Pátá kapitola radí, kdy byste měli zvážit použití SIAM modelu. Autor zde uvádí dvě situace:

 1. Řízení služeb v silech. Byznys má zdroje a schopnosti řízení služeb zabudované v různých interních funkcích, které podporují konkrétní technologie nebo aplikace, nebo se věnují konkrétním projektům. To jsou sila řízení služeb.
 2. Řízení dodavatelů v silech. V tomto případě využívá byznys externí dodavatele služeb pro své uživatele. Jsou to typicky „managované služby“, kde dodavatel odpovídá za poskytnutí služeb určité úrovně s využitím svých vlastních procesů řízení služeb.

Šestá kapitola se zabývá strategií zajištění zdrojů pro SIAM. Probírá různé způsoby zajištění zdrojů, jejich přednosti a slabiny obecně i z pohledu uplatnění SIAM.

Sedmá kapitola pojednává o governance SIAM. Upozorňuje na nutnost uplatnění robustního přístupu k hodnocení schopností potenciálních poskytovatelů SIAM na bázi konkrétních požadavků byznysu.

Osmá kapitola se pak zaměřuje na přechod na nové provozní modely SIAM, který není rozhodně triviální. Jde o zásadní změnu, se kterou se musí zacházet jako s byznys změnou, s využitím příslušných technik řízení organizačních změn. Důležitým faktorem jsou i dopady stávajících způsobů práce (na externí a interní dodavatele, na byznys).

Zásadní je silná a viditelná vedoucí role výkonného sponzora.

(Anotace: Jaroslav Rokyta)

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.