Směrnice OGC pro komercionalizaci příručky Portfolio Management

Publikováno: 10. 1. 2005

Vzhledem k tomu, že z hlediska podpory pro celkový koncept Portfolio, Programme and Project Offices (P3O) nabízí OGC detailní návody pro dvě oblasti ve formě PRINCE2 a Managing Successful Programmes (MSP), v oblasti řízení portfolia projektů obdobně propracované publikace od OGC chybí.

Pro tuto oblast sice OGC publikovalo v roce 2008 revidovanou příručku ve formě volně stáhnutelného dokumentu PDF, ale nyní na základě odezvy na tuto publikaci OGC usoudilo, že dopad příručky by byl daleko hlubší, pokud by se ji podařilo rozšířit a podpořit kvalitními školeními a pokud možno i certifikacemi.
Záměrem je vytvoření dvou publikací, a to Krátké manažerské příručky a Detailní prováděcí příručky, přičemž bude kladen důraz na vysokou kompatibilitu s PRICNE2 a MSP.

Portfolio Management od OGC by si mělo zachovat současný model složený ze dvou cyklů – Portfolio Definition a Portfolio Delivery. Z hlediska kvalifikačních elementů bude opět využita APM Group.

Detailnější záměr z hlediska struktury, rozsahu a kvalitativních kritérií je v dokumentu OGC Mandate for Commercialization of the Portfolio Management Guide.

OGC Mandate for Commercialization of the Portfolio Management Guide (224 kB)


Štítky:
Autor:: Kateřina Mrkvičková