Požadavky na auditora Toggle

Požadavky na odbornou způsobilost auditora certifikačního orgánu v oblasti systému managementu podle normy ISO/IEC 20000

Každý auditor itSMS musí splňovat minimálně následující požadavky:

  • mít minimálně 4 roky praxe v oblasti informačních technologií, z toho minimálně 2 roky na pozici související s managementem služeb v informačních technologiích;
  • mít úspěšně absolvovaný 5 denní kurz zaměřený na auditování a řízení auditů;
  • musí absolvovat 2 denní kurz Auditor ISO/IEC 20000 akreditovaný ITSMF a být držitelem certifikátu Auditor ISO/IEC 20000;
  • před získáním odpovědnosti za provádění činnosti auditora musí auditor prokázat zkušenost s celým procesem posuzování itSMS získanou účastní na minimálně 2 úplných auditech itSMS (zahrnujících přezkoumání dokumentace a programů zlepšování, posuzování zavedení a přípravu zpráv z auditů);
  • musí být zajištěno udržování vlastních znalostí a schopností při auditování itSMS.

Vedoucí týmu auditorů musí, kromě toho splňovat následující požadavky:

  • účastnil se minimálně 3 auditů itSMS v roli vedoucího auditora pod dohledem způsobilého vedoucího auditora
  • prokázal, že má adekvátní znalosti a vlastnosti k řízení procesu posuzování

Poznámka: Tato informace je založena na požadavcích institucí, které na národní nebo mezinárodní úrovni stanovují kvalifikační a certifikační schémata pro ISO/IEC 20000 (Český institut pro akreditaci a APMG), konkrétně na požadavcích specifikovaných APMG v materiálu „Information technology service management — Requirements for bodies providing audit and certification of IT service management systems under the APMG Certification Scheme“ vydaném 17.9.2011

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.