Rešerše Toggle

Neustálé učení

Vytváření kariérní dráhy inspirované DevOpsem 

Předmluva

V dubnu roku 2017 měla společnost IT Revolution opět potěšení hostit 50 technologických vůdců a odborníků z celé skupiny DevOps Enterprise na DevOps Enterprise fóru v Portlandu v Oregonu. Cílem fóra je vytvářet písemné pokyny, shromážděné nejlepšími odborníky v těchto oblastech, jak překonat největší překážky v komunitě DevOps Enterprise.

V prvních dvou lezech jsme účastníky rozdělovali do dvou velkých týmů, které pracovali na malém počtu širokých témat. Tento rok jsme však tento přístup změnili, a to ve dvou směrech – zaprvé jsme vyzvali minulé podstatné účastníky, aby navrhli témata, na kterých by chtěli pracovat a zadruhé jsem je požádali, aby zúžili témata na tolik, aby mohli již na konci druhého dodat použitelné výsledky. Výsledkem bylo více týmů pracujících na více problémech s více písemnými návody.

Skupiny věnovaly po skončení fóra následujících osm týdnů společné práci, aby dokončili a upřesnili společně započatou práci. Výsledky naleznete v dokumentech letošního fóra. Doufám, že budete souhlasit s tím, že menší týmy a omezený rozsah pokynů prospějí jak týmům, tak i čtenářům.

IT Revolution je hrdá na to, že sdílí výsledky tvrdé práce, obětavosti a spolupráce úžasné skupiny lidí z DevOps Enterprise Forum 2017. Doufáme, že získáte cenný pohled na DevOps jako praktický koncept.

Gene Kim
June 2017
Portland, Oregon

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.