Rešerše Toggle

Metriky pro iniciativy DevOps

Měření účinnost, hospodárnosti a kultury s cílem optimalizovat DevOps transformaci

Předmluva

DevOps Enterprise Forum za podpory IT Revolution soustředilo v Portlandu v Oregonu v květnu 2015 na tři dny 50 technologických vůdců a myslitelů z celé DevOps Enterprise komunity s cílem vytvářet písemné pokyny, shromážděné nejlepšími odborníky v těchto oblastech, zaměřené na to, jak překonat největší překážky v komunitě DevOps Enterprise.

Řešili jsme pět klíčových oblastí, které komunita identifikovala na DevOps Enterprise Summitu v roce 2014:

 • Lepší strategie a taktiky vytváření automatizovaných testů starších aplikací
 • Řešení kulurních a vůdcovských aspektů během transformace
 • Nejlepší přístupy k organizačnímu návrhu, rolím a odpovědnostem
 • Informační bezpečnost a dodržování předpisů
 • Identifikace metrik pro co nejlepší zlepšení výkonnosti DevOps iniciativ

Během oněch tří dnů jsme se rozdělili do skupin pro každou z klíčovou oblast a pustili se do práce, výběru týmů, někdy s přebíháním mezi týmy, do spolupráce, sdílení, argumentování … a psaní.

Po skončení fóra skupiny strávily příští šest měsíců společně, aby dokončily a rozpracovali to, co společně začaly.

Naším cílem bylo včas vytvořit obsah ve formě „bílých knih“, článků nebo

dalších zdrojů včas, abychom se mohli o tyto výsledky podělit s technologickou komunitou

Během summitu DevOps Enterprise Summitu v říjnu 2015.

Jsme hrdí na to, že můžeme sdílet tvrdé práce, zápalu a spolupráce této skupiny úžasných lidí.

Gene Kim

Říjen 2015

Důležitým základem pro zlepšení ekonomiky dodávání softwaru je rozvinutý a využívaný systém měření. Komunita DevOps Enterprise identifkovala zlepšené měření jako hlavní prioritu roku 2015. Tento dokument je shrnutím toho v jaké posici chceme být jakožto katalyzátor urychlení vyspělejších rad a návodů pro měření a řízení dodávky softwaru.

Obsah dokumentu je členěn do tří kapitol:

Kapitola 1: Principy obsahuje tyto části:

 • Hlad po lepším měření
 • Jaké jsou některé hlavní principy měření?
 • Které třídy měření jsou nejvýznamnější?
 • Diskuze spotřebovaný čas (doba výroby) versus čas zpracování
 • Diskuze o čase potřebném na zavedení kódu
 • Diskuze o probíhající práci
 • Měření kultury (kulturnosti?) – proč měřit kulturu, jak měřit kulturu, kdy měřit kulturu

Kapitola 2: Scénáře obsahuje tyto části:

 • Scénář 1 – přechod na kulturu SaaS
 • Scénář 2 – vysoké množství incidentů
 • Scénář 3 – problémy komplexních integračních testů

Kapitola 3: Hodnota měření obsahuje tyto části:

 • Zlepšené měření může zvýšit důvěryhodnost dodávek softwaru
 • Zlepšené měření může významně podpořit rozhodování a řízené
 • Začínáme

Dokument rozhodně stojí za přečtení.

(Anotace: Jaroslav Rokyta)

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.