Kvalita certifikačních orgánů Toggle

APMG Group Ltd se sídlem v UK je vlastníkem certifikačního schématu ISO/IEC 20000 a dohlíží nad tím, jak je toto certifikační schéma ve světě implementováno.

Certifikační orgány, které provádějí audit a certifikaci v podle normy ISO/IEC 20000, získávají pro svoji činnost akreditaci od akreditačního orgánu. Národním akreditačním orgánem ČR je Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). V procesu akreditace se ČIA řídí požadavky, které pro toto certifikační schéma stanovil stávající vlastník – společnost APMG Group Ltd.

V zájmu zajištění kvality certifikace v ČR chce itSMF upozornit na základní rozlišovací znaky u kvalitních certifikačních orgánů.

Certifikační orgán má akreditaci pro ISO/IEC 20000

 • Na certifikátech je uveden odkaz na normu ISO/IEC 20000 spolu s odkazem na akreditaci.
 • Akreditace znamená pravidelný dohled nad certifikačním orgánem a kvalifikací jeho auditorů.
 • V ČR působí řada certifikačních orgánů akreditovaných českým akreditačním orgánem ČIA nebo některým ze zahraničních akreditačních orgánů.
 • ČIA provádí kontrolu plnění požadavků akreditace zpravidla jedenkrát ročně kontrolou provedenou u certifikačního orgánu a účastí na vybraném auditu ISO/IEC 20000.
 • V ČR převzal ČIA požadavky od APMG Group a tyto používá při udělování akreditace pro ISO/IEC 20000. Mezi tyto požadavky patří mezinárodní zkouška auditora ISO/IEC 20000. APMG Group také vede registr auditorů ISO/IEC 20000, kteří splnili kvalifikační požadavky, tj. absolvovali školení auditora ISO/IEC 20000 u školící organizace akreditované APMG Group a úspěšně složili zkoušku auditora.
 • Certifikáty jsou zárukou kvalitní úrovně jak na straně certifikačního orgánu, tak na straně certifikovaného dodavatele služeb IT.
 • itSMF Czech Republic uznává tyto certifikační orgány a jimi vydané certifikáty, protože díky akreditaci jsou splněny základní požadavky na certifikační orgán a na kvalitu certifikátu.
 • Certifikáty vydané certifikačními orgány akreditovanými ČIA jsou mezinárodně platné a uznávané.

Certifikační orgán nemá akreditaci pro ISO/IEC 20000

 • Na certifikátech chybí odkaz na akreditaci!
 • Certifikáty představují velkou nejistotu pro zákazníky ohledně kvality a efektivity poskytovaných služeb IT.
 • Certifikační orgán, který nemá akreditaci pro ISO/IEC 20000, není pod dozorem akreditačního orgánu, který by jinak mohl pravidelně prověřovat postupy certifikačního orgánu a kvalifikaci auditorů pro ISO/IEC 20000.
 • itSMF Czech Republic varuje před těmito certifikačními orgány a jimi vydanými certifikáty, protože ohrožují kvalitu poskytovaných služeb IT v ČR.

Pokud budete potřebovat informace na téma audit a certifikace podle ISO/IEC 20000, můžete se s dotazem obrátit Výbor pro certifikaci a vzdělávání itSMF Czech Republic. Kontakt:

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.