Vedení spolku Toggle

Organizační struktura byla schválena rozšířeným předsednictvem spolku dne 22.1.2009 a aktualizována dne 1.5.2014.

Předsednictvo itSMF Czech Republic, z.s.

Patrik Šolc

Patrik Šolc

předseda předsednictva, CCI Czech Republic s. r. o.

Řídí sdružení v souladu se stanovami organizace, spolupracuje s dalšími subjekty a zajišťuje koncepční činnost a reprezentaci sdružení.

Antonín Tesař

Antonín Tesař

místopředseda předsednictva, DHL IT Services

Stará se o koncepci publicity a webu a strategické řízení výboru pro akce a výboru pro publikační činnost.

Jaroslav Rokyta

rokytaf

člen předsednictva, čestný člen

Řídí finanční záležitosti sdružení, zodpovídá za nastavení a řízení vnitřního chodu sdružení a strategické řízení výboru pro certifikace a vzdělávání a výboru pro marketing.

Předsedové výborů

Petr Křelina

krelinaf

předseda výboru pro akce

Zodpovídá za plánování a organizace seminářů, konferencí a klubových večerů. Zajišťuje spolupráci se sponzory, vytváří a udržuje image sdružení, řídí strategie v oblasti členských záležitostí.

Jaroslav Rokyta

rokytaf

předseda výboru pro publikační činnost

Zajišťuje překlady vybraných titulů z oboru ITSM, zodpovídá za obsah webového portálu.

Pavel Kleczek

kleczekf

předseda výboru pro certifikace a vzdělávání, DHL

Zajišťuje vedení evidence certifikovaných specialistů a komunikaci a spolupráci s dalšími subjekty v oblasti certifikací a zvyšování kvalifikace.

Kateřina Mrkvičková

mrkvickova

předseda finančního výboru, itSMF Czech Republic
Zajišťuje správu finančních agend sdružení v rozsahu určeném Stanovami sdružení a Zásadami hospodaření.

Kancelář

Kateřina Mrkvičková

mrkvickova

tajemnice spolku

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.