Rešerše Toggle

ITILv3 Small-scale Implementation

Kniha ITILv3 Small-scale Implementation na 131 stranách nastiňuje, že ITILv3 není jen rámec pro velké mezinárodní firmy, ale je vhodný také pro malé a střední firmy (SMB), které mají být v příštích letech sektorem s největším růstem.
V kapitolách 2,3 a 4 kniha stručně zopakuje základní aspekty ITILv3. V kapitole 5 jsou probrány základní charakteristiky SMB – neformální kultura, týmový duch, rychlá komunikace atd., aby se po malé úvaze jak implementovat ITILv3 v SMB dostala ke kapitolám 7, 8, 9, 10 a 11, kde jsou vždy probrány aspekty implementace každé fáze životního cyklu ITILv3 v prostředí SMB (jsou to Service strategy for SMB, Service Design for SMB, Service Transition for SMB atd.). Po kratičké kapitole Managing resources in SMB je v kapitole 13 Building ITSM in SMB probráno, jaké role lze v malé nebo střední firmě kombinovat a je zde nastíněn návrh 8 kombinovaných rolí, které by měly v SMB pokrýt všechny role všech fází životního cyklu ITILv3. Další kapitola Tools and advice stručně probírá téma ITSM softwarového nástroje pro SMB a odkazuje na další zdroje informací o ITSM. V přílohách je draft struktury katalogu služeb, draft SLA a OLA.
Kniha není podrobným návodem jak implementovat ITILv3 v SMB, ale jistě může být dobrým vodítkem k jednodušším implementacím ITILu v českých firmách, vždyť podle Evropské komise je SMB firma s počtem zaměstnanců do 250 a obratem 50 milionů euro. 99,8% všech podnikatelských subjektů v ČR má formu SMB a podílejí se z 51% na celkových výkonech podnikatelského sektoru ČR.

Publikace se nachází v naší knihovně pod číslem 0060.

(Rešerše: Ivan Volný)

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.