ITIL® V3 and ASL – Sound Guidance for Application Management and Application Development

Publikováno: 10. 2. 2005

(Whitepaper)

Office of Government Commerce (OGC) vydala v květnu 2007 novou verzi ITILu. Tato verze známá též jako ITIL Service Management Practices a všeobecně nazývaná ITIL V3, spojuje jak původní praktiky ITILu, tak nové odvětvové praktiky Správy IT služeb do jednoho uceleného životního cyklu služby. Jednou ze změn v nové verzi ITILu je zařazení formalizovaného postupu Správy aplikací (Application Management) do životního cyklu služby. Aspekty Správy aplikací se vyskytují ve všech pěti základních publikacích.

Tento článek popisuje rozhraní mezi Knihovnou aplikačních služeb (Application Service Library – ASL) a ostatními IT rámci. Mezi ITILem a ASL jsou jak podobnosti tak rozdíly. Oba rámce vzájemně uznávají přidanou hodnotu toho druhého a ASL BiSL Foundation and TSO, vydavatel ITILu napsali tento článek, aby poradili a pomohli pochopit synergii i odlišnosti každého z rámců. Článek vysvětluje jak oba rámce definují a jak pojímají doménu aplikací a umožňuje čtenáři dojít ke způsobu, jak nejlépe tyto rámce využít.

ITIL® V3 and ASL – Sound Guidance for Application Management and Application Development (5 MB)


Štítky:
Autor:: Kateřina Mrkvičková