Rešerše Toggle

ITIL v recesi (Whitepaper)

Dokument přináší zamyšlení nad tím, jestli je v období recese, kdy se organizace zaměřují na její přežití, vhodným okamžikem k osvojení praktik, jako je Správa IT služeb (ITSM). ITIL samozřejmě umožňuje lépe analyzovat investiční záměry a lépe, resp. Kvalifikovaněji rozhodovat. Při uplatňování ITILu by se však organizace měly řídit selským rozumem. Přístup přes životní cyklus služby a hotový prefabrikovaný byznys model Správy IT služeb je skvělým východiskem pro vybudování skvělých služeb, které přispějí k ekonomickému zotavení.
Využití ITIL praktik společnostem pomůže také získat jasnou konkurenční výhodu, která jim pomůže k růstu, jakmile se dostaneme z recese.

Tento dokument zajímavým způsobem diskutuje některé klíčové otázky:

  1. Jaké jsou klíčové problémy poskytovatelů IT služeb v období ekonomického poklesu?
  2. Může Správa služeb a ITIL pomoci organizacím, které potřebují v období ekonomického poklesu snížit náklady?
  3. Může ITIL pomoci organizacím, které jsou nuceny snížit náklady pomocí outsourcingu a přenosu některých činností do jiných zemí?
  4. Řada organizací potřebuje své působení transformovat, aby v současném ekonomickém klimatu přežila. Může jim ITIL pomoci? A proč?
  5. Jak může ITIL pomoci zvládnout enormní tlak na rychlejší implementaci změn?
  6. Jak důležitá je Správa služeb, když si ekonomiky vynucuje přechod k internetovým systémům („Cloud computing“) a dalším modelům dodávání?
  7. Co dalšího ještě organizace dělají s ITILem v současném ekonomickém klimatu a proč?

(Rešerše: Jaroslav Rokyta)
ITIL in a Recession (1.56 MB)

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.