Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/59576/virtual/www/subdom/old/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 326

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /data/web/virtuals/59576/virtual/www/subdom/old/wp-content/themes/smartscreen/admin/functions/functions.php on line 96

Warning: Use of undefined constant DAYS_IN_SECONDS - assumed 'DAYS_IN_SECONDS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/59576/virtual/www/subdom/old/wp-content/themes/smartscreen-child/functions.php on line 630

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/59576/virtual/www/subdom/old/wp-content/themes/smartscreen-child/functions.php on line 630

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/59576/virtual/www/subdom/old/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php:326) in /data/web/virtuals/59576/virtual/www/subdom/old/wp-content/themes/smartscreen-child/functions.php on line 630
Certifikační úrovně ITIL V3 | itSMF Czech Republic

Certifikační úrovně ITIL V3 Toggle

(aktualizováno 3.1.2016)

Kvalifikační schéma poskytuje modulární přístup k problematice ITILu. Sestává se z řady kvalifikací pokrývající různé aspekty ITIL Best Practice / Nejlepší praktiky ITILu a to v různých stupních podrobnosti.

Schéma je rozděleno do 5ti kvalifikačních úrovní:

 • ITIL Foundation
 • ITIL Practitioner level
 • ITIL Intermediate Level
 • ITIL Expert Level
 • ITIL Master Qualification

Modulárně vrstvená struktura kvalifikací nejenom že nabízí kandidátům flexibilitu vzhledem k rozdílným disciplínám a oblastem ITILu ale obecně též poskytuje kvalifikace ITILu snáze dosažitelné.

ITIL Foundation / Základní úroveň

ITIL Foundation je úvodní kvalifikace, jež nabízí kandidátům základní znalosti klíčových poznatků, konceptů a terminologie používaných v ITIL. Úspěšné absolvování této kvalifikace je nutnou podmínkou pro následující úroveň ITIL kvalifikačního schematu . ITIL Foundation je primárně určena

 • těm, jež chtějí získat základní znalosti problematiky ITILu
 • těm, jež chtějí porozumět, jak lze ITIL využít ve firmě ke zkvalitnění řízení IT služeb
 • IT profesionálům a ostatním zaměstnancům organizace, jež přijala a přizpůsobila se praktikám ITILu; těm, kteří potřebují být informováni o (či se podílet na) probíhajícím programu zkvalitnění služeb.
Podrobnější informace lze nalézt na odkazu https://www.axelos.com/qualifications/itil-qualifications/itil-foundation-level.

ITIL Practitioner level / Praktická úroveň

ITIL Practitioner bude poprvé k dispozici až od 02/2016. Tato úroveň byla vyvinuta jako další stupeň mezi úrovní Foundation a Intermediate a jejím cílem je zvýšit schopnost kandidátů přijmout a implementovat ITIL ve své organizaci. Tato úroveň nebude nahrazovat žádnou z úrovní stávajícího schematu. V kreditním systému budou držitelům této certifikace přiděleny za splnění 3 body. Podrobnější informace lze nalézt na https://www.axelos.com/qualifications/itil-qualifications/itil-practitioner-level.

ITIL Intermediate Level / Střední úroveň

ITIL Intermediate Level se sestává z řady modulů rozdílného zaměření. Kandidát může absolvovat ty moduly, jež vyhovují jeho potřebám. Moduly této úrovně jdou do větší hloubky než Foundation Level. Podrobnější charakteristiku lze nalézt na https://www.axelos.com/qualifications/itil-qualifications/itil-intermediate-level .

Pro řídící pracovníky firem jejichž řízení se zaměřuje na ITIL postupy a práce napříč týmy stejně tak na řízení oblastí s vice působnostmi jsou určeny následující moduly Service Lifecycle / Životního cyklu služby:

Moduly Service capability/ Způsobilost služby jou zas vhodné pro ty kandidáty, kteří chtějí získat jasnou, specializovanou znalost jednoho či více procesů a jež se soustřeďují na každodenní provádění  činností dle ITIL:

 • Planning, Protection and Optimization / Plánování, ochrana a optimalizace
 • Release, Control and Validation / Uvolnění, kontrola a validace
 • Service Offerings and Agreements / Nabídka a odsouhlasení služeb
 • Operational Support and Analysis / Provozní podpora a analýza

ITIL Expert Level / Úroveň ITIL expert

Tato kvalifikace je určena těm jedincům, kteří chtějí prokázat nejvyšší úroveň znalostí ITILu v celém jeho rozsahu.
Dosažení této úrovně ITIL kvalifikace bude mít přínos na kandidátův osobní a profesní rozvoj a to díky podpoře jeho kariérního postupu respektive postupu v oblasti IT Service Management. Podrobnější informace lze nalézt na https://www.axelos.com/qualifications/itil-qualifications/itil-expert-level
Kandidát, jenž dosáhne úroveň ITIL Expert tím splní vstupní kritéria k získání kvalifikace ITIL Master, což je nejvyšší úroveň kvalifikace ITIL kvalifikačního schématu.

Jednou z nezbytných podmínek k dosažení úrovně ITIL Expert je složení zkoušky ITIL Managing Across the Lifecycle (MALC) / Řízení napříč životním cyklem (MALC)

Od 31.3.2015 byly zrušeny kredity poskytované za tzv. Complementary qualifications!!!!

ITIL Managing Across the Lifecycle (MALC) / Řízení napříč životním cyklem

MALC kvalifikace je završující kvalifikací kterou musí kandidát získat, aby dosáhl úrovně ITIL Expert.
Úspěšným absolvováním studia MALC završeného zkouškami získá kandidát odbornou způsobilost v těchto oblastech:

 • Key concepts of the service lifecycle  / Klíčové koncepce životního cyklu služby
 • Communication and stakeholder management / Komunikace a řízení zainteresovaných osob
 • Integrating service management processes across the service lifecycle / Integrace procesů řízení služeb napříč životním cyklem služby
 • Managing services across the service lifecycle / Řízení služeb napříč životním cyklem služby
 • Governance and organization / Vedení a organizace
 • Measurement / Měření
 • Implementing and improving service management capability / Implementace a zlepšování způsobilosti řízení služeb
Podrobně je popsáno https://www.axelos.com/qualifications/itil-qualifications/itil-expert-level (volba MALC Exam)

Dosažení úrovně ITIL Expert

Zájemci, kteří se rozhodnou usilovat o ITIL Expert, si mohou vybrat z řady kombinací modulů. Klíčové požadavky, jež jsou povinné pro všechny kandidáty, jsou:

 • Všichni kandidáti musí být držitelem certifikátu ITIL Foundation nebo ekvivalentní kvalifikace Bridge.
 • Kandidát musí získat minimálně 17 bodů v ITIL Intermediate Level před započetím modulu ITIL Managing Across the Lifecycle
 • Kandidát musí absolvovat MALC a dosáhnout minimálně 22 bodů požadovaných pro ITIL Expert
Tyto požadavky zajistí, že všichni uchazeči, kteří dosáhnou úrovně ITIL Expert úspěšně ukončili sérii kvalifikací, jež detailně pokrývají všechny disciplíny ITIL.
Poté, co kandidát úspěšně ukončí všechny potřebné moduly a získá dostatečný počet bodů, obdrží ITIL Expert certifikát.

Každý Examination Institute (akreditovaná zkušební organizace) má vlastní procesy navrhování a vydávání osvědčení. Ve většině případů však vydává certifikát Expert ta organizace, jež nejvyšší kvalifikace spravuje.

Kandidáti s kvalifikacemi Service Manager nebo Practitioner (z ITIL v2) mohou tyto kvalifikace využít i při získávaní kvalifikace Expert. Blíže viz  https://www.axelos.com/qualifications/itil-qualifications/earlier-itil-certificate-holders

ITIL Master

Certifikát kvalifikace ITIL Master potvrzuje schopnost kandidáta uplatňovat v pracovním prostředí ITIL zásady, metody a techniky.

K dosažení ITIL Master kvalifikace musí být kandidát schopen vysvětlit a zdůvodnit výběr ITIL znalostí, principů, metod a technik včetně podpůrných manažerských technik a dále samostatně tento výběr použít k dosažení požadovaných business cílů v jedné či více praktických úlohách.

Každý kandidát ITIL Master kvalifikace si vybere a použije specifickou oblast zkušeností; tj. není zde pro tuto kvalifikaci pevná osnova s příslušnými učebními cíli. Též zde není ani žádné předepsané školení neboť testovaná teorie se bude lišit dle charakteru kandidátem zvolené situace.

Požadavky způsobilosti

Aby byl kandidát způsobilý k získání ITIL Master kvalifikaci, musí splnit následující kritéria:

 • Dosažení kvalifikace ITIL Expert
 • Minimálně 5tiletá praxe v oboru IT řízení služeb na úrovni vedoucího, manažerské úrovni nebo vyšší pozici manažerského poradenství
Kandidát musí vykázat rozsáhlé praktické zkušenosti umožňující demonstrovat aktivní účast v implementaci praktik za účelem splnění požadavků kvalifikace.

Dokumentace ke kvalifikaci ITIL Master

Kandidát, jež chce aplikovat na tuto kvalifikaci by měl vycházet z těchto dokumentů:

Ostatní informace

Další informace kandidátům na kvalifikaci ITIL Master jsou dostupné u níže uvedených akreditovaných organizací / Licensed Examination Institutes:

Kreditní / bodový systém ITIL

Kreditní systém byl zaveden k určení a znázornění získané ITIL kvalifikace resp. ITIL doplňkových kvalifikací.

V rámci tohoto systému je ke každé ITIL kvalifikaci (stejně tak doplňkovým kvalifikacím) přiřazeno určité bodové ohodnocení zohledňující náplň té které kvalifikace.

Po úspěšném absolvování každého ITIL modulu z tohoto schématu získává kandidát jak odpovídající certifikaci tak jsou mu přiděleny body.

Tyto body získané kreditním systémem může kandidát využít v případě, že hodlá dosáhnout úrovně ITIL Expert. K získání této úrovně musí kandidát splnit řadu specifických požadavků zahrnujících minimální počet získaných bodů (tj. 22) z kvalifikací pokrývající plné spektrum ITIL Best Practice.

ITIL credit profiler

ITIL credit profiler je nástroj, jenž pomáhá kandidátům spočítat počet dosažených bodů v rámci ITIL kvalifikačního schématu. Kandidát si může pomocí tohoto nástroje též stanovit cestu k dosažení studijních resp. kvalifikačních cílů. Tento systém lze nalézt na https://www.axelos.com/qualifications/itil-qualifications/itil-credit-system .

Poznámky:

 • Kandidáti musí získat minimálně 17 bodů a absolvovat zkoušku k dosažení úrovně Managing Across the Lifecycle.
 • Kandidáti musí získat minimálně 22 bodů ve vyváženém výběru modulů k získání ITIL Expert kvalifikační úrovně.
 • Bodů z doplňkových kvalifikací může být započítáno maximálně 6.
 • Je žádoucí, aby kandidáti na ITIL Expert kvalifikaci absolvovali vyvážený výběr modulů (tj. modulů které pokrývají procesy a funkce napříč celým životním cyklem).

Zkratky použité v diagramu

OSA = Operational Support & Analysis
PPO = Planning, Protection & Optimization
RCV = Release, Control & Validation
SOA = Service Offerings & Agreements
SS = Service Strategy
SD = Service Design
ST = Service Transition
SO = Service Operation
CSI = Continual Service Improvement
ICTIM = ICT Infrastructure Management
CPDE = Certified Design Process Engineer
SDI = BCS Service Desk and Incident Management
SLMS = BCS Service Level Management Specialist
SCBRM = BCS Specialist Certificate in Business Relationship Management
SCPM = BCS Specialist Certificate in Problem Management
SCSM = BCS Specialist Certificate in Supplier Management
CMS = BCS Change Management Specialist
IPPI = ITIL Practitioner Plan & Improve – Availability Capacity ITSC
IPAD = ITIL Practitioner Agree & Define – Finance SLM
IPSR = ITIL Practitioner Support & Restore – Service Desk Incident Problem
IPRC = ITIL Practitioner Release & Control – Change Configuration Release
SDIM = Service Desk & Incident Management
SLM = Service Level Management
RM = Release Management
PM = Problem Management
IT SCM = IT Service Continuity Management
FM = Financial Management
COM = Configuration Management
CHM = Change Management
CAM = Capacity Management
AM = Availability Management

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.