Rešerše Toggle

ITIL – jeden krok v čase: Bezstarostný přístup k zavádění účelného ITIL řešení

White Paper popisuje uplatnění pragmatického přístupu k ITILu, který zajišťuje dosažení hodnoty v každém implementovaném procesu, popis metodologického postupu krok za krokem, který by se měl použít a který člení postup do fází zavádějících jednotlivé prvky se zacílením na rozhodující business požadavky.

Popisuje:

 • Východiska pragmatického ITILu
 • Jak začít
  • Pragmatické přizpůsobení ITILu
  • Přístup k implementaci
 • Podnikové návody jak nakupovat pro implementaci ITILu
  • Hodnota komerčních řešení ITIL systémů řízení
  • Určení nejdůležitějších rysů
  • Výběr řešení, které odpovídá business modelu
 • Podpora implementace ITILU nástrojem KBOX™ od KACE™

(Rešerše: Jaroslav Rokyta)
ITIL – One Step at a Time: A Worry Free Approach to Implementing a Pragmatic ITIL Solution (704 kB)

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.