Rešerše Toggle

Implementace ITSM dle ITIL s využitím PMBOK

Kde přesně začíná a kde přesně končí projekt Řízení a správy IT služeb (ITSM)? Při implementaci ITSM se může vyskytnout několik začátků a několik konců podle toho, jaký přístup zvolíte. Implementace ITSM v libovolné organizaci může být na první pohled skličující úkol. Jakmile si však uvědomíte, že to lze spíše než jedním projektem realizovat řadou projektů a když spojíte aplikaci vhodných technik řízení projektu, definovaných v PMBOKu od PMI, se silou nejlepších praktik pro klíčové oblasti a funkce ITILu, zdá se mnohem méně skličující.

V tomto White paperu je uveden přehled PMBOKu a klíčových funkčních oblastí ITILu. Následuje porovnání s uvedením rozdílů mezi oběma znalostními rámci, které tvoří rámec pro další diskuzi zaměřenou na to, proč mnoho IT projektů neuspělo, po níž následuje diskuze týkající se rizik dodávání IT služeb.

White paper přináší projektový postup implementace ITSM na bázi ITILu a v závěru definuje to, co se vyžaduje z hlediska podpory implementovaného ITSM, včetně role projektového řízení.

(Rešerše: Jaroslav Rokyta)
Implementing ITIL Using the PMBOK Guide in Four Repeatable Steps (820 kB)

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.