Hodnocení organizačních modelů prizmatem DevOps

Publikováno: 8. 8. 2017

Předmluva

V květnu roku 2016 měla společnost IT Revolution opět potěšení hostit 50 technologických vůdců a myslitelů z celé skupiny DevOps Enterprise na DevOps Enterprise fóru v Portlandu v Oregonu. Cílem fóra je vytvářet písemné návody, jak překonat největší překážky v komunitě DevOps Enterprise, podle poznatků, shromážděných nejlepšími odborníky v těchto oblastech.

Ze shromážděné zpětné vazby a informací ze summitu společnosti DevOps Enterprise v roce 2015 identifikovala komunita čtyři klíčové oblasti, kterými mají zabývat fóra v následujícím roce:

 • Vedení změny: Jaké jsou efektivní strategie a metody pro vedení změny ve velkých organizacích?
 • Návrh organizace: Jak vypadají organizační schémata v organizacích, které úspěšně přijaly DevOps? Jaké jsou příslušné role a odpovědnosti a jak se změnily oproti tradičním IT organizacím?
 • Moderní technologie: Jaké jsou moderní architektonické a technické postupy, které musí znát všichni technologičtí lídři?
 • Soulad s požadavky a bezpečnost: Jaké má DevOps konkrétní možnosti, jak překlenout nedostatky v zabezpečení informací a dodržování předpisů, a ukázat auditorům a regulátorům, že existují účinné kontroly, které zabraňují, odhalují a odstraňují problémy?

Během oněch tří dnů jsme se rozdělili do skupin pro každou z klíčovou oblast a pustili se do práce, výběru týmů, někdy s přebíháním mezi týmy, do spolupráce, sdílení, argumentování … a psaní. Po skončení fóra skupiny strávily příští šest měsíců společně, aby dokončily a rozpracovali to, co společně začaly.

Konečný výsledek lze nalézt na stránce Fóra na webové stránce IT Revolution (http://itrevolution.com/devops_enterprise_forum_guidance) a všechny příspěvky z fóra, a to jak v letošním, tak minulém roce, jsou zdarma.

Společnost IT Revolution je hrdá na to, že sdílí výsledky tvrdé práce, nasazení a spolupráce úžasné skupiny lidí z fóra DevOps Enterprise Forum 2016. Naším přáním je, abyste získali cenný pohled na DevOps jako praxi.

Gene Kim | Listopad 2016 | Portland, Oregon

Stručný obsah dokumentu

Zatímco tradiční IT organizace je strukturována do funkčních sil, DevOps se spoléhá na multi-funkční týmy s příslušným oprávněním. Lze kombinovat oba přístupy a pracovat v rámci tradiční struktury? Nebo potřebujete vaši organizaci restrukturalizovat tak, aby podporovala systém DevOps? Tradiční struktura nabízí způsob, jak neustále zlepšovat dovednosti v jednotlivých oblastech – například ve vývoji softwaru, infrastruktuře, provozu a bezpečnosti. Když zvolíte organizaci s multi-funkčními týmy, přijdete o možnost, kdy více zkušených odborníků v oblasti infrastruktury dohlíží a koučuje více specialistů – juniorů a ztratíte příležitost budovat schopnosti a odborné znalosti v rámci této technické specializace? Tradiční funkční organizace mohou být vysoce efektivní při přidělování expertů na různé projekty, při přeřazování technických odborníků podle potřeb společnosti. Musí organizace v duchu DevOps tuto účinnost obětovat?

To jsou otázky, které si mnozí z nás kladou při transformaci na DevOps, abychom zlepšili naše organizace. Těmito otázkami se zabývá tento dokument, identifikuje některé z modelů, které podniky a organizace v současnosti používají, a navrhuje některé nápady, které mohou lidem pomáhat při plánování jejich budoucnosti.

Dokument je členěn do kapitol s následujícím zaměřením:

 • Proč záleží na organizační struktuře
 • Organizační modely a jejich charakteristiky, které jsou podrobněji rozpracovány v následujících kapitolách, kde se uvádí:
  • Klíčové charakteristiky modelu
  • Výhody
  • Nevýhody
  • Hodnocená z hlediska DevOps
 • Model 1 – Tradiční model s funkčními sily
 • Model 2 – Maticový model
 • Model 3 – Model založený na platformě a produktu
 • Model X – Adaptivní organizace
 • Co dalšího třeba vzít v úvahu při návrhu organizace
 • Závěr: provozní dokonalost

Evaluating-organizational-models-with-a-DevOps-lens (793.81 Kb)

 


Štítky: ,
Autor:: Kateřina Mrkvičková