Rešerše Toggle

Everything you wanted to know about PRINCE2™ in less than one thousand words!

PRINCE2 (PRojects INControlled Environments), je mezinárodní metodikou pro řízení projektů. Dokument na třech stránkách shrnuje historii vzniku metodiky, obsahuje základní definice a schéma procesu řízení projektů skládající se z 8 dílčích procesů, 8 nezbytných komponent, 3 podpůrných technik a dalších doplňkových dokumentů. Dále jsou zde popsány základní podmínky profesní certifikace. V závěru dokumentu jsou definovány a znázorněny klíčové oblasti modelu procesní vyspělosti pro implementaci PRINCE2.
Celý dokument slouží především pro základní seznámení s metodikou a odkazuje na další informační zdroje.

(Rešerše: Martina Tomešová)
Everything you wanted to know about PRINCE2™ in less than one thousand words! (350 kB)

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.