Události Toggle

Valná hromada itSMF 2017

Valná hromada itSMF 2017

Datum a čas

30 Březen 2017 - 30 Březen 2017
18:00 - 20:00

Lokace

HPE (místnost Mr. and Mrs. Smith)
Za Brumlovkou 5/1559 - Praha 4 – Michle, 140 21
Detaily

Detaily

Program jednání:

1. Zahájení Valné hromady;
2. Volba sčítací komise;
3. Zpráva registrační komise;
4. Zpráva o činnosti itSMF za rok 2016;
5. Zprávy o činnosti jednotlivých Výborů itSMF za rok 2016;
6. Zpráva o 11. Výroční konferenci itSMF 2017;
7. Rozpočet itSMF na rok 2017;
8. 12. Výroční konference itSMF 2018;
9. Změna Stanov itSMF (změna sídla)
10. Rezignace předsedy spolku;
11. Volba nového předsednictva;
12. Různé;
13. Hlasování;
14. Přestávka – počítání hlasů;
15. Výsledky hlasování;
16. Ukončení Valné hromady.

Prosíme Vás o zajištění Vaší účasti, bez které nebude valná hromada usnášení schopná. V případě, že se nemůžete osobně zúčastnit, prosíme o zplnomocnění 3. osoby, která Vás bude na jednání zastupovat. Také je možné vystavit plnou moc na zástupce vedení itSMF. Vzory plných mocí:

Plná moc – fyzická osoba
Plná moc – právnická osoba

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.