Události Toggle

itSM Prakticky 2017/07

itSM Prakticky 2017/07

Datum a čas

2 Listopad 2017 - 2 Listopad 2017
17:00 - 19:00

Lokace

bude upřesněno
Praha - Prague
Detaily

Detaily

Lukáš Varaja: Automatizace business procesů v reálné praxi: analýza přínosů, možných přístupů a míry automatizace v reálném obchodním prostředí (3 případové studie)

Anotace: Různorodá prostředí a různorodý přístup k implementaci s sebou přináší nové možnosti a varianty řešení automatizace business procesů. Pojďme společně prostřednictvím reálných případových studií rozkrýt 3 různá prostředí u tří různých klientů, se třemi různými pohledy na automatizaci procesů s podporou v nástroji. V rámci obecného procesně orientovaného řízení služeb se zaměříme na řízení úkolů (Task Management) s důrazem na definované procesní role a jejich zodpovědnosti, a na opakovatelnost procesního plnění. A nezapomeneme poukázat na inspiraci a podobnost daných řešení s řešeními podpory a automatizace IT procesů (ITSM), a to všude tam, kde tyto podobnosti lze najít, a na odlišnost zase tam, kde právě podobnost, pro unikátnost jedné nebo druhé strany, hledat nelze.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.