Události Toggle

Valná hromada itSMF Czech Republic

Valná hromada itSMF Czech Republic

Datum a čas

14 Březen 2016 - 14 Březen 2016
17:00 - 19:00

Lokace

HP (místnost: Český Krumlov)
Vyskočilova 1 - Praha 4
Detaily

Detaily

Program jednání

 1. Zahájení Valné hromady;
 2. Volba sčítací komise;
 3. Zpráva registrační komise;
 4. Zpráva o činnosti sdružení za rok 2015;
 5. Zprávy o činnosti jednotlivých výborů za rok 2015;
 6. Zpráva o 10. Výroční konferenci itSMF 2016;
 7. Výroční konference itSMF 2017;
 8. Různé;
 9. Hlasování;
 10. Přestávka – počítání hlasů;
 11. Výsledky hlasování;
 12. Ukončení Valné hromady.

Prosíme Vás o zajištění Vaší účasti, bez které nebude valná hromada usnášení schopná. V případě, že se nemůžete osobně zúčastnit, prosíme o zplnomocnění 3. osoby, která Vás bude na jednání zastupovat. Také je možné vystavit plnou moc na zástupce vedení itSMF. Vzory plných mocí:

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.