Události Toggle

8. výroční konference itSMF Czech Republic

8. výroční konference itSMF Czech Republic

Datum a čas

23 Říjen 2013 - 23 Říjen 2013
09:00 - 00:00

Lokace

TOP Hotel Praha
Blažimská 1781/4 - Praha 4 – Chodov, 149 00
Detaily

Detaily

„Štíhlý IT Service management“

V pokračující recesi se společnosti snaží zlepšit svůj hospodářský výsledek často spíše snížením nákladů než zvýšením svých výnosů. Prozkoumejme, zda jim k tomu může pomoci vhodná implementace IT Service managementu a procesního řízení – či jaké možnosti máme v optimalizaci jeho nasazení, například pomocí štíhlého myšlení.

Ceny vložného

Plné vložné Snížené vložné pro členy itSMF CZ, itSMF SK, ISACA CRC, státní správu, akademickou obec a zaměstnance partnerů/sponzorů konference Vstup na konferenci a k tomu zdarma 1/2 roční členství typu academy(*)
6500 Kč 3500 Kč 1990 Kč

(*)Akce platí pro prvních 50 přihlášených (pedagogů či studentů posledních ročníků VŠ). Vyplňte registrační formulář a v kolonce „snížené vložné pro“ vyplňte „student /pedagog“.
itSMF Czech Republic, o.s., není plátcem DPH, tzn., DPH nebude na faktuře vůbec uvedeno a objednatel musí tedy počítat s tím, že si nebude moci u sebe uplatnit odpočet DPH.

Způsob úhrady vložného

Během následujícího pracovního dne po vyplnění a odeslání registračního formuláře (viz níže) obdržíte na svůj email uvedený při registraci fakturu na úhradu vložného, přičemž:

 • Účastník je povinen si před odesláním registračního formuláře zjistit, zda subjekt, jenž bude provádět úhradu faktury, netrvá na podmínce
  • uvedení čísla interní objednávky na faktuře, a pokud tomu tak je, musí účastník toto číslo uvést v registračním formuláři v poli „Číslo interní objednávky“.
  • zaslání faktury poštou, a pokud tomu tak je, musí tuto informaci účastník uvést v registračním formuláři v poli „Poznámka“, a to včetně poštovní adresy, pokud se liší od adresy fakturační
 • Úhradu je třeba provést tak, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději v pondělí 29.10.2013.
 • Ve zcela výjimečných a odůvodněných případech je možno uhradit vložné v hotovosti v den konání konference přímo na místě nejpozději půl hodiny před zahájením. V takovém případě je třeba:
  • požádat o tento způsob platby emailem na adresenejpozději do úterý 30.10.2013
  • mít celou částku připravenu přesně v dané výši (vracení a rozměňování peněz nebude možné)

Pro úplnost připomínáme, že fakturu lze rovněž uhradit v hotovosti na kterékoli pobočce Komerční banky. V takovém případě je nezbytné vyplnit na pokladní složence variabilní symbol uvedený na faktuře.

Dokumenty konference

Fotogalerie

Prezentace

Prezentace jsou dostupné po příhlášení na odkazu http://itsmf.cz/informacni-zdroje/prezentace-z-konferenci/.

Rezervace v tomto datumu již nejsou povoleny.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.