Události Toggle

itSM Prakticky 07

itSM Prakticky 07

Datum a čas

24 Listopad 2016 - 24 Listopad 2016
17:00 - 19:00

Lokace

ČEZ, a. s.
Duhová 2 - Praha 4
Detaily

Detaily

Zdeněk Rýpal / Irena Strnadová / Martin Štepánek: Je business katalog příležitostí pro zlepšení vnímání ICT? Anotace:

ČEZ ICT Services připravuje nasazení nového softwarového nástroje pro řízení ICT procesů. Za oblast Katalogu ICT služeb je navržena změna převodu katalogových listů služeb na úroveň CMDB. Cílový stav je nově využívat data ze CMDB do Standardního Katalogu ICT služeb ke smluvní dokumentaci a Business katalogu produktů pro odběratele ve Skupině ČEZ. Standardní Katalog ICT služeb má vazbu na Ceník ICT a každá ceníková položka je vázána k určitému produktu a odběrateli ze SKČ. Služby jsou pravidelně monitorovány, vyhodnocovány a fakturovány do Skupiny ČEZ. V průběhu semináře bude praktická ukázka návrhu nového Katalogu ICT služeb a zároveň přivítáme i za Vaši zpětnou vazbu.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.