Události Toggle

Zasedání Valné hromady členů spolku itSMF

Zasedání Valné hromady členů spolku itSMF

Datum a čas

23 Březen 2015 - 23 Březen 2015
17:00 - 19:00

Lokace

HP (místnost: Český Krumlov)
Vyskočilova 1 - Praha 4
Detaily

Detaily

Prosíme vás o zajištění vaší účasti. Účast je nutná k tomu, aby valná hromada byla usnášení schopná.

V případě, že se nemůžete zúčastnit prosíme o zplnomocnění 3.osoby, která vás bude na valné hromadě zastupovat. (je možné vystavit plnou moc i na zástupce vedení itSMF Czech Republic).

Program VH 02/2015:

 1. Zahájení Valné hromady
 2. Volba sčítací komise;
 3. Zpráva registrační komise
 4. Zpráva o Výroční konferenci itSMF 2015
 5. Členske příspěvky na rok 2016
 6. Nový typ členství itSMF
 7. Různé
 8. Hlasování
 9. Přestávka – počítání hlasů
 10. Výsledky hlasování
 11. Ukončení Valné hromady

Vzory plných mocí

Plná moc – fyzická osoba
Plná moc – právnická osoba

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.