Události Toggle

Valná hromada itSMF Czech Republic

Valná hromada itSMF Czech Republic

Datum a čas

8 Leden 2015 - 8 Leden 2015
18:00 - 20:00

Lokace

HP (místnost: Český Krumlov)
Vyskočilova 1 - Praha 4
Detaily

Detaily

Program Valné hromady

 • Registrace
 • Zahájení Valné Hromady
 • Volba Volební komise
 • Změna stanov sdružení itSMF Czech Republic
 • Odstoupení stávajícího předsedy (konec volebního období)
 • Představení kandidátů a návrhy účastníků
 • Registrace a zpráva volební komise
 • Zpráva o činnosti jednotlivých výborů
 • Hlasování
 • Různé
 • Výsledky hlasování
 • Ukončení Valné Hromady

Změna stanov

Připomínky k novému návrhu stanov sdružení je možné zasílat na adresu info@itsmf.cz a to do středy 7.1.2015 do 12:00.

Update 7.1.2015: zaslané připomínky byly zapracovány do nové verze stanov. Tři body jsou stále ještě v revizi právní firmou. Finální podobna stanov by měla být dostupná během dnešního dne.

Nominace

 • Roman Albrecht
 • Jaroslav Knybel

Vaše nominace očekáváme buď elektronickou poštou na adrese info@itsmf.cz nebo jako osobní sdělení některému z členů stávajícího předsednictva či předsedovi kteréhokoli výboru.

Své příspěvky do programu valné hromady, můžete zasílat do 31.12.2014 elektronickou poštou na adresu info@itsmf.cz.

Upozornění

Podle článku V. odstavce 5.5 svá práva vykonává člen sdružení na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, anebo v zastoupení. Před vstupem na valnou hromadu se každý
a) člen – fyzická osoba musí prokázat svým platným průkazem totožnosti,
b) zmocněnec nepřítomného člena – fyzické osoby musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a plnou mocí,
c) člen – právnická osoba, jednající na valné hromadě svým statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, musí prokázat dokladem o oprávnění jednajícího (zejména výpisem z příslušného rejstříku / registru) a průkazem totožnosti jednajícího,
d) zmocněnec nepřítomného člena – právnické osoby musí prokázat svým platným průkazem totožnosti, plnou mocí a dokladem (zejména výpisem z příslušného rejstříku / registru) o oprávnění toho, kdo předloženou plnou moc udělil, ji za nepřítomného člena (zmocnitele) udělit.
Proto prosíme, nezapomeňte své průkazy totožnosti, popř. potvrzené plné moci.

Vzory plných mocí

Plná moc – fyzická osoba
Plná moc – právnická osoba

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.