Události Toggle

Valná hromada itSMF Czech Republic

Valná hromada itSMF Czech Republic

Datum a čas

20 Březen 2014 - 20 Březen 2014
16:10 - 18:30

Lokace

DHL IT Services
V Parku 10 - Praha 4
Detaily

Detaily

Začátek Valné hromady je stanoven na 16:10

Program Valné hromady

 • Registrace
 • Zahájení Valné Hromady
 • Volba Volební komise
 • Odstoupení stávajícího 1. a 2. místopředsedy (konec volebního období)
 • Představení kandidátů a návrhy účastníků
 • Registrace a zpráva volební komise
 • Zpráva o činnosti jednotlivých výborů
 • Hlasování
 • Různé
 • Výsledky hlasování
 • Ukončení Valné Hromady

K dnešnímu dni jsme obdrželi tyto nominace na místa místopředsedů:

 • Petr Křelina
 • Robert Krajča

Vaše další nominace očekáváme buď elektronickou poštou na adrese helena.rubes@itsmf.cz nebo jako osobní sdělení některému z členů stávajícího předsednictva či předsedovi kteréhokoli výboru.
Své příspěvky do programu valné hromady, můžete zasílat do 17.3.2014 elektronickou poštou na adresu helena.rubes@itsmf.cz.

Upozornění

Podle článku V. odstavce 5.5 svá práva vykonává člen sdružení na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, anebo v zastoupení. Před vstupem na valnou hromadu se každý
a) člen – fyzická osoba musí prokázat svým platným průkazem totožnosti,
b) zmocněnec nepřítomného člena – fyzické osoby musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a plnou mocí,
c) člen – právnická osoba, jednající na valné hromadě svým statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, musí prokázat dokladem o oprávnění jednajícího (zejména výpisem z příslušného rejstříku / registru) a průkazem totožnosti jednajícího,
d) zmocněnec nepřítomného člena – právnické osoby musí prokázat svým platným průkazem totožnosti, plnou mocí a dokladem (zejména výpisem z příslušného rejstříku / registru) o oprávnění toho, kdo předloženou plnou moc udělil, ji za nepřítomného člena (zmocnitele) udělit.
Proto prosíme, nezapomeňte své průkazy totožnosti, popř. potvrzené plné moci.

Vzory plných mocí

Plná moc – fyzická osoba
Plná moc – právnická osoba

Zpráva o průběhu valné hromady

pro stažení zprávy o průběhu valné hromady se musíte přihlásit

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.