Enterprise Architecture Expands its Role in Strategic Business transformation

Publikováno: 20. 1. 2005

Průzkum společnosti Infosys o podnikové architektuře (Enterprise Architecture – EA) 2008/2009

Poměrně rozsáhlý materiál (32 stran, 33 obrázků a grafů) založený na průzkumu 173 středních a velkých organizací, které poskytly odpovědi týkající se 24 tématických okruhů. Průzkum provedený v období hospodářské recese prokázal, že EA se nově zaměřuje především na sladění IT s businessem; její role roste zvláště díky pochopení, že EA významně přispívá k udržitelnému snížení nákladů uvnitř i vně IT, dále že na organizace je vyvíjen tlak k jejich transformaci, která by se měla provést zrychleně; tato transformace je silně motivována finanční krizí.

Za nejpoužívanější rámec pro EA byl označen TOGAF (The Open Group Architecture Framework), u nikoli architektonických rámců IT jsou to ITIL (47%) a COBIT (23%). Jsou uvedena percentuální využití nástrojů pro EA.
Práce obsahuje doporučení pro architektonické týmy a pravděpodobné směry vývoje EA.
Stojí za přečtení.

Enterprise Architecture Expands its Role in Strategic Business transformation (261 kB)


Štítky:
Autor:: Kateřina Mrkvičková