Otázka č. 21

Publikováno: 16. 8. 2011

Zajímalo by mne, zda lze sehnat španělskou verzi normy ISO 20 000? Telefónica CZ má implementovat globální procesy IT vytvářené v Telefónica ve Španělsku, a to do značné míry také podle ISO 20 000. Pro budování společné terminologické základny by se právě hodila možnost využít národní terminologie této normy.

ODPOVĚĎ

Požadovanou verzi normy je možno zakoupit na http://www.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/resultadobuscnormas.asp?tipo1=&opcion=2&boton=Ver&pag=&opproyecto=vigor&opproyecto2=&opproyecto3=&logico=no&tipo


Tags:
Autor:: Kateřina Mrkvičková