Researches Toggle

(Czech) Modely řízení podnikových rizika a bezpečnosti v jazyce ArchiMate

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Při tvorbě modelu řízení podnikových rizik (Enterprise Risk Management – ERM) a koncepcí a vztahů zabezpečení, mohou podnikoví architekti používat jazyk ArchiMate. Tento široce přijímaný otevřený standard poskytuje popis modelových konstruktů a propojení obchodních a technologických architektur. Použití jazyka ArchiMate k prezentaci konceptu rizik a zabezpečení je ideálním nástrojem k ucelenému uvažování o těchto aspektech. Jazyk ArchiMate se dobře hodí i k ostatním rámcům a standardům Enterprise Architecture, jako je standard TOGAF® a rámec Zachman, stejně jako rámce řízení podnikové bezpečnosti, například SABSA.

Jazyk ArchiMate prostřednictvím motivačních prvků umožňuje propojit kontrolní opatření s bezpečnostními požadavky, principy a cíli, stejně jako s výsledky analýzy rizik. Na druhou stranu, modely ArchiMate lze propojit s návrhovými jazyky pro byznys procesy a IT řešení, jako jsou BPMN a UML. Tyto vazby umožňují shromáždit soubor přesných, obecně přijímaných koncepcí rizik a bezpečnosti, analýzu jejich sémantiky a konsensu ohledně těch nejdůležitějších z celkového souboru podnikových rizika.

Dokument je členěn do následujících kapitol

  • Úvod – pojetí bezpečnosti v TOGAF a ArchiMate
  • Standardy, rámce a koncepty standardů pro rizika a bezpečnost
  • Úvod do standardů ArchiMate
  • Modelování rizikových a bezpečnostních aspektů v jazyce ArchiMate
  • Případové studie a příklady

Dnes, kdy otázka kybernetické bezpečnosti nabývá stále většího významu je to velmi užitečný dokument.

(Anotace: Jaroslav Rokyta)

Comments are closed.

This website is not updated since October 10th, 2017.
New website is available at: itsmf.cz.