(Czech) Kvalita certifikačních orgánů Toggle

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

APMG Group Ltd se sídlem v UK je vlastníkem certifikačního schématu ISO/IEC 20000 a dohlíží nad tím, jak je toto certifikační schéma ve světě implementováno.

Certifikační orgány, které provádějí audit a certifikaci v podle normy ISO/IEC 20000, získávají pro svoji činnost akreditaci od akreditačního orgánu. Národním akreditačním orgánem ČR je Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). V procesu akreditace se ČIA řídí požadavky, které pro toto certifikační schéma stanovil stávající vlastník – společnost APMG Group Ltd.

V zájmu zajištění kvality certifikace v ČR chce itSMF upozornit na základní rozlišovací znaky u kvalitních certifikačních orgánů.

Certifikační orgán má akreditaci pro ISO/IEC 20000

 • Na certifikátech je uveden odkaz na normu ISO/IEC 20000 spolu s odkazem na akreditaci.
 • Akreditace znamená pravidelný dohled nad certifikačním orgánem a kvalifikací jeho auditorů.
 • V ČR působí řada certifikačních orgánů akreditovaných českým akreditačním orgánem ČIA nebo některým ze zahraničních akreditačních orgánů.
 • ČIA provádí kontrolu plnění požadavků akreditace zpravidla jedenkrát ročně kontrolou provedenou u certifikačního orgánu a účastí na vybraném auditu ISO/IEC 20000.
 • V ČR převzal ČIA požadavky od APMG Group a tyto používá při udělování akreditace pro ISO/IEC 20000. Mezi tyto požadavky patří mezinárodní zkouška auditora ISO/IEC 20000. APMG Group také vede registr auditorů ISO/IEC 20000, kteří splnili kvalifikační požadavky, tj. absolvovali školení auditora ISO/IEC 20000 u školící organizace akreditované APMG Group a úspěšně složili zkoušku auditora.
 • Certifikáty jsou zárukou kvalitní úrovně jak na straně certifikačního orgánu, tak na straně certifikovaného dodavatele služeb IT.
 • itSMF Czech Republic uznává tyto certifikační orgány a jimi vydané certifikáty, protože díky akreditaci jsou splněny základní požadavky na certifikační orgán a na kvalitu certifikátu.
 • Certifikáty vydané certifikačními orgány akreditovanými ČIA jsou mezinárodně platné a uznávané.

Certifikační orgán nemá akreditaci pro ISO/IEC 20000

 • Na certifikátech chybí odkaz na akreditaci!
 • Certifikáty představují velkou nejistotu pro zákazníky ohledně kvality a efektivity poskytovaných služeb IT.
 • Certifikační orgán, který nemá akreditaci pro ISO/IEC 20000, není pod dozorem akreditačního orgánu, který by jinak mohl pravidelně prověřovat postupy certifikačního orgánu a kvalifikaci auditorů pro ISO/IEC 20000.
 • itSMF Czech Republic varuje před těmito certifikačními orgány a jimi vydanými certifikáty, protože ohrožují kvalitu poskytovaných služeb IT v ČR.

Pokud budete potřebovat informace na téma audit a certifikace podle ISO/IEC 20000, můžete se s dotazem obrátit Výbor pro certifikaci a vzdělávání itSMF Czech Republic. Kontakt:

This website is not updated since October 10th, 2017.
New website is available at: itsmf.cz.