Researches Toggle

ITILv3 Small-scale Implementation

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kniha ITILv3 Small-scale Implementation na 131 stranách nastiňuje, že ITILv3 není jen rámec pro velké mezinárodní firmy, ale je vhodný také pro malé a střední firmy (SMB), které mají být v příštích letech sektorem s největším růstem.
V kapitolách 2,3 a 4 kniha stručně zopakuje základní aspekty ITILv3. V kapitole 5 jsou probrány základní charakteristiky SMB – neformální kultura, týmový duch, rychlá komunikace atd., aby se po malé úvaze jak implementovat ITILv3 v SMB dostala ke kapitolám 7, 8, 9, 10 a 11, kde jsou vždy probrány aspekty implementace každé fáze životního cyklu ITILv3 v prostředí SMB (jsou to Service strategy for SMB, Service Design for SMB, Service Transition for SMB atd.). Po kratičké kapitole Managing resources in SMB je v kapitole 13 Building ITSM in SMB probráno, jaké role lze v malé nebo střední firmě kombinovat a je zde nastíněn návrh 8 kombinovaných rolí, které by měly v SMB pokrýt všechny role všech fází životního cyklu ITILv3. Další kapitola Tools and advice stručně probírá téma ITSM softwarového nástroje pro SMB a odkazuje na další zdroje informací o ITSM. V přílohách je draft struktury katalogu služeb, draft SLA a OLA.
Kniha není podrobným návodem jak implementovat ITILv3 v SMB, ale jistě může být dobrým vodítkem k jednodušším implementacím ITILu v českých firmách, vždyť podle Evropské komise je SMB firma s počtem zaměstnanců do 250 a obratem 50 milionů euro. 99,8% všech podnikatelských subjektů v ČR má formu SMB a podílejí se z 51% na celkových výkonech podnikatelského sektoru ČR.

Publikace se nachází v naší knihovně pod číslem 0060.

(Rešerše: Ivan Volný)

Comments are closed.

This website is not updated since October 10th, 2017.
New website is available at: itsmf.cz.