(Czech) Doporučení pro organizace Toggle

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Základní doporučení pro organizace zvažující certifikaci dle ISO/IEC 20000

Vlastníkem certifikačního schématu ISO/IEC 20000 je společnost APMG. Naši členové mají zkušenost s certifikací z pohledu subjektu certifikovaného i certifikačního, proto jsme připravili pro zájemce o tuto certifikaci několik následujících doporučení:

 • Seznamte se podrobně s požadavky normy ISO/IEC 20000 – část 1, kde jsou uvedeny požadavky na systém managementu služeb. Požadována je prokazatelná implementace všech definovaných procesů.
 • Příprava na certifikaci je samostatným projektem jako každý jiný, a proto k ní takto přistupujte:
  • Definujte si cíle, kterých chcete certifikací dosáhnout
  • Alokujte si lidi a peníze
  • Zajistěte si podporu vedení organizace
  • Připravte si harmonogram implementace s dostatečnými „buffery“ (dle rozsahu organizace a stupně implementace jednotlivých procesů 6 – 36 měsíců).
 • Zajistěte si vyškolení projektového týmu a klíčových účastníků jednotlivých procesů v oblasti ISO/IEC 20000 (školení a certifikace pro jednotlivce je ISO/IEC Foudation, Practitioner, Consultant a Auditor) nebo ITIL (školení a certifikace pro jednotlivce je uvedeno v sekci Školení a certifikace ITILv3).
 • Po implementaci všech procesů proveďte interní audit oproti požadavkům normy (všechny procesy musí být prokazatelně implementovány a toto musíte prokázat záznamy!!! z fungování těchto procesů).
 • Kontaktujte certifikační orgán akreditovaný k provádění auditu a udělování certifikace dle ISO/IEC 20000. Aktuální seznam najdete u Českého akreditačního institutu na adrese www.cai.cz  v seznamu akreditovaných subjektů, kde do vyhledávání zadáte „ISO/IEC 20000“.
 • U vybraného certifikačního orgánu  požádejte o provedení „předběžného auditu“, který odhalí nejzávažnější nedostatky z pohledu auditora, nebo jen o informační schůzku, kde se dozvíte podrobnosti o průběhu auditu.
 • Po odstranění nedostatků z „předběžného auditu“, které zabere přibližně 1 – 2 měsíce, přistupte k auditu „ostrému“.
 • I po úspěšném získání certifikátu ale nezapomeňte, že jako u ostatních ISO norem, i tato vyžaduje každoroční kontrolní audity, na kterých musíte demonstrovat trvalé zlepšování procesů dle PDCA (Plan – Do – Check – Act) cyklu.

Předběžné požadavky pro audit

Nejsou žádné.

This website is not updated since October 10th, 2017.
New website is available at: itsmf.cz.