Rešerše Toggle

Effective Storage and Data Management

Dokument na pěti stránkách přibližuje problematiku řízení ukládání dat. Připomíná, že k efektivnímu storage managementu patří kromě řízení úložných prostorů také porozumění struktuře dat samotných, způsobu použití a jejich životnímu cyklu.

V úvodu dokument probírá tyto obecné principy a následně se věnuje třem klíčovým oblastem v analýze dat, které vytvářejí komplexní datový profil: 1. kategorizace dat z pohledu dané organizace, 2. požadavky na data vyplývající z jejich životního cyklu, 3. doplňující informace charakterizující data jako bezpečnost, odezva, frekvence využití atd. Na základě datového profilu je pak možné správně navrhnout data management.

Poslední kapitola obsahuje příklady určení, jakým způsobem data uložit, na základě informací z datového profilu a shrnuje přínosy takového přístupu pro firmu.

(Rešerše: Pavel Franc)
Effective Storage and Data Management (34 kB)

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.