Doporučení pro organizace Toggle

Základní doporučení pro organizace zvažující certifikaci dle ISO/IEC 20000

Vlastníkem certifikačního schématu ISO/IEC 20000 je společnost APMG. Naši členové mají zkušenost s certifikací z pohledu subjektu certifikovaného i certifikačního, proto jsme připravili pro zájemce o tuto certifikaci několik následujících doporučení:

 • Seznamte se podrobně s požadavky normy ISO/IEC 20000 – část 1, kde jsou uvedeny požadavky na systém managementu služeb. Požadována je prokazatelná implementace všech definovaných procesů.
 • Příprava na certifikaci je samostatným projektem jako každý jiný, a proto k ní takto přistupujte:
  • Definujte si cíle, kterých chcete certifikací dosáhnout
  • Alokujte si lidi a peníze
  • Zajistěte si podporu vedení organizace
  • Připravte si harmonogram implementace s dostatečnými „buffery“ (dle rozsahu organizace a stupně implementace jednotlivých procesů 6 – 36 měsíců).
 • Zajistěte si vyškolení projektového týmu a klíčových účastníků jednotlivých procesů v oblasti ISO/IEC 20000 (školení a certifikace pro jednotlivce je ISO/IEC Foudation, Practitioner, Consultant a Auditor) nebo ITIL (školení a certifikace pro jednotlivce je uvedeno v sekci Školení a certifikace ITILv3).
 • Po implementaci všech procesů proveďte interní audit oproti požadavkům normy (všechny procesy musí být prokazatelně implementovány a toto musíte prokázat záznamy!!! z fungování těchto procesů).
 • Kontaktujte certifikační orgán akreditovaný k provádění auditu a udělování certifikace dle ISO/IEC 20000. Aktuální seznam najdete u Českého akreditačního institutu na adrese www.cai.cz  v seznamu akreditovaných subjektů, kde do vyhledávání zadáte „ISO/IEC 20000“.
 • U vybraného certifikačního orgánu  požádejte o provedení „předběžného auditu“, který odhalí nejzávažnější nedostatky z pohledu auditora, nebo jen o informační schůzku, kde se dozvíte podrobnosti o průběhu auditu.
 • Po odstranění nedostatků z „předběžného auditu“, které zabere přibližně 1 – 2 měsíce, přistupte k auditu „ostrému“.
 • I po úspěšném získání certifikátu ale nezapomeňte, že jako u ostatních ISO norem, i tato vyžaduje každoroční kontrolní audity, na kterých musíte demonstrovat trvalé zlepšování procesů dle PDCA (Plan – Do – Check – Act) cyklu.

Předběžné požadavky pro audit

Nejsou žádné.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.