Rešerše Toggle

Deset hlavních kritérií pro výběr poskytovatele managovaných služeb

Inspirativní dokument od IBM s podtitulem Jak cloud a managované služby mohou pomoci IT přinášet hodnotu byznysu.

Od IT útvarů se požaduje zvládnutí stále rostoucí poptávky po službách při jejich rostoucí složitosti na jedné a omezených zdrojích a odborných znalostech na druhé straně. Tento tlak na IT nepřestane, protože firmy se potýkají jednak s věčně nedostatečnými nebo snižujícími se rozpočty na IT, jednak s očekáváními, že IT bude vytvářet hodnotu pro byznys a přinášet inovace. To IT organizace nemohou samy zvládnout a hledají proto důvěryhodné poskytovatele IT služeb, kteří pomáhají snižovat náklady, zvládat složitost, zajišťovat požadovanou úroveň dostupnosti, udržovat špičkové dovednosti a osvojovat si technologické inovace.

Dokument diskutuje cesty, jak takového poskytovatele najít a navázat s ním vztah, fungující k oboustranné spokojenosti.

(Anotace: Jaroslav Rokyta)

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.