Rešerše Toggle

COBIT® 5 Design Paper Exposure Draft

Tento dvacetistránkový dokument obsahuje návrh struktury, obsahu a rozsahu nové verze standardu pro oblast IT Governance – CobiT 5. Změny oproti předchozí verzi jsou vpravdě revoluční. CobiT 5 v sobě bude slučovat a integrovat COBIT 4.1, Val IT 2.0 a Risk IT a také bude významně čerpat z BMIS (Business Model for Information Security) a ITAF™ (A Professional Practices Framework for IT Assurance). Kompletně se změní i struktura procesního modelu, kde sice zůstane zachován tradiční 4-dimenzionální pohled, ale množina procesů bude odlišná, neboť záměrem je, aby rozsah a obsah těchto procesů pokrýval „end-to-end“ manažerské aktivity v rámci podnikových a IT specializovaných funkcí. Samotné IT governance procesy budou obsaženy ve třech nových doménách sjednocených s normou ISO 38500, tj. Evaluate, Direct, Monitor. Kromě procesního modelu budou nově vyvinuty i některé další modely, například „Information Reference Model“, jehož základní high-level struktura je již představena v tomto dokumentu, viz diagram 3.

Zcela nový bude i soubor publikací tvořících CobiT 5. Tento soubor bude sestávat z cca 20 titulů vytvořených tak, aby reflektovaly potřeby konkrétních zájmových skupin; pro ilustraci názvy některých z titulů rodiny CobiT 5: CobiT 5 for Processes, CobiT 5 for Governance, CobiT 5 for Applications, CobiT 5 for People Management, CobiT 5 for Projects aj.

Ucelenou první verzi CobiT 5 určenou k širšímu připomínkovému řízení můžeme očekávat začátkem roku 2011. Zájemci o tuto problematiku, samozřejmě pouze z řad členů našeho sdružení, se mohou obrátit se žádostí o další informace na e-mail info@old.itsmf.cz.

(Rešerše: Tereza Reichlová)

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.