Co je nového Toggle

COBIT® 5 Design Paper Exposure Draft

Tento dvacetistránkový dokument obsahuje návrh struktury, obsahu a rozsahu nové verze standardu pro oblast IT Governance – CobiT 5. Změny oproti předchozí verzi jsou vpravdě revoluční. CobiT 5 v sobě bude slučovat a integrovat COBIT 4.1, Val IT 2.0 a Risk IT a také bude významně čerpat z BMIS (Business Model for Information Security) a ITAF™ (A Professional Practices Framework for IT Assurance). Kompletně se změní i...

Pokračovat ve čtení →

ITILv3 Small-scale Implementation

Kniha ITILv3 Small-scale Implementation na 131 stranách nastiňuje, že ITILv3 není jen rámec pro velké mezinárodní firmy, ale je vhodný také pro malé a střední firmy (SMB), které mají být v příštích letech sektorem s největším růstem. V kapitolách 2,3 a 4 kniha stručně zopakuje základní aspekty ITILv3. V kapitole 5 jsou probrány základní charakteristiky SMB – neformální kultura, týmový duch, rychlá...

Pokračovat ve čtení →

Everything you wanted to know about PRINCE2™ in less than one thousand words!

PRINCE2 (PRojects INControlled Environments), je mezinárodní metodikou pro řízení projektů. Dokument na třech stránkách shrnuje historii vzniku metodiky, obsahuje základní definice a schéma procesu řízení projektů skládající se z 8 dílčích procesů, 8 nezbytných komponent, 3 podpůrných technik a dalších doplňkových dokumentů. Dále jsou zde popsány základní...

Pokračovat ve čtení →

Change Management Methods and Implementation Best Practices (White Paper)

V dokumentu jsou na pěti stránkách stručně popsány příklady nejlepších praktik pro implementaci procesu řízení změn. Dokument shrnuje hlavní cíle a úkoly procesu a především popis základního životního cyklu změny včetně klíčových aktivit. Součástí dokumentu je i vzorová matice pro přidělování priority jednotlivým změnám. Dále jsou zde definovány základní funkce změnového výboru s doporučenou...

Pokračovat ve čtení →

Incident/problem Management Methods and Service Desk Implementation Best Practices

Dokument uvádí názorné příklady aplikace nejlepších praktik pro zavádění procesů řízení incidentů, problémů a provozu funkce Service Desk. Obsahuje řadu procesních diagramů, které jsou rozpracovány a podrobně okomentovány pro jednotlivé eskalační fáze od první až po třetí úroveň podpory. V odstavci věnovaném benchmarkingu a měření lze nalézt příklady metrik pro vyhodnocování kvality zpracování...

Pokračovat ve čtení →

ITIL® V3 and ASL – Sound Guidance for Application Management and Application Development

(Whitepaper) Office of Government Commerce (OGC) vydala v květnu 2007 novou verzi ITILu. Tato verze známá též jako ITIL Service Management Practices a všeobecně nazývaná ITIL V3, spojuje jak původní praktiky ITILu, tak nové odvětvové praktiky Správy IT služeb do jednoho uceleného životního cyklu služby. Jednou ze změn v nové verzi ITILu je zařazení formalizovaného postupu Správy aplikací (Application Management) do...

Pokračovat ve čtení →

ITIL V2 to V3 Comparison

Každý, kdo se chvíli pohybuje v ITILových kruzích ví, že před dvěma roky byla uvolněna nová, dlouho očekávaná verze ITILu, verze 3. Všichni, kdo měli možnost, se vrhli na její studium. Okamžitě jsme zjistili, že je natolik jiná, že nebude možné ji vstřebat za pár dní. Mění se filozofie přístupu, struktura dokumentace, postup certifikace a mnoho dalších věcí. Na druhé straně nejde jen tak zahodit verzi 2....

Pokračovat ve čtení →

Enterprise Architecture Expands its Role in Strategic Business transformation

Průzkum společnosti Infosys o podnikové architektuře (Enterprise Architecture - EA) 2008/2009 Poměrně rozsáhlý materiál (32 stran, 33 obrázků a grafů) založený na průzkumu 173 středních a velkých organizací, které poskytly odpovědi týkající se 24 tématických okruhů. Průzkum provedený v období hospodářské recese prokázal, že EA se nově zaměřuje především na sladění IT s businessem; její role roste...

Pokračovat ve čtení →

Směrnice OGC pro komercionalizaci příručky Portfolio Management

Vzhledem k tomu, že z hlediska podpory pro celkový koncept Portfolio, Programme and Project Offices (P3O) nabízí OGC detailní návody pro dvě oblasti ve formě PRINCE2 a Managing Successful Programmes (MSP), v...

Pokračovat ve čtení →

Aligning COBIT® 4.1, ITIL® V3 and ISO/IEC 27002 for Business Benefit

Rozsáhlý 130stránkový dokument vznikl na základě společné studie britské OGC a IT Governance Institute za podpory itSMF. V úvodních kapitolách dokument popisuje současnou situaci: vzrůstající důležitost a rostoucí náklady na IT, na druhé straně tlak na návratnost investic, optimalizace a růst výkonu i rostoucí povědomí o standardech a rámcích od ITILu přes COBIT až po PMBOK. Aplikování standardů a...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.