Co je nového Toggle

Cross-Reference ITIL V3 and MOF 4.0

IT organizace jsou v současném turbulentním podnikatelském, globalizovaném prostředí neustále pod tlakem požadavků na dodávání stále lepších a levnějších služeb. Tyto opakující se výzvy vyvolaly vznik několika rámců, které se zaměřují na to, jak se s těmito výzvami vyrovnat. Jedním z nejznámějších je ITIL. Jiný přístup se stejným cílem je strukturovaný přístup Microsoftu – Microsoft Operations...

Pokračovat ve čtení →

Disney – cesta k ITILu

Případová studie ukazuje zavedení ITILu v divizi Theme Parks & Resorts společnosti The Walt Disney Company. Zábavní střediska navštíví ročně kolem 118 miliónů lidí na celém světě a IT oddělení zaměstnává skoro 1000 lidí a stará se o 800 aplikací na 1800 serverech. Protože technologie dnes hraje nezastupitelnou roli při zajišťování chodu zábavních parků, vytváří to enormní tlak na dostupnost,...

Pokračovat ve čtení →

ITIL V3: Where To Start & How To Achieve Quick Wins

Při implementaci principů procesního řízení dle knihovny nejlepších praktik ITIL se organizace přirozeně setkávají s řadou obtíží. Tento dokument se snaží pomoci překonat dvě z nich. Jednak optimální volbu procesů, se kterými při zavádění začít, a také brzké dosažení alespoň několika dílčích úspěchů, které mají pro implementační týmy pozitivní motivační efekt a zároveň pomáhají přesvědčit...

Pokračovat ve čtení →

Aligning IT to Organizational Strategy

(IT Balanced Scorecard) Efektivita, účinnost a celkově výsledná hodnota investic do IT (technologie, procesy, služby, lidé) je v základu determinována kvalitou strategie IT, její aplikovatelností, řiditelností a zejména pak mírou její sladění vůči strategii podniku a jeho jednotek. Jinými slovy: čím více vychází strategie IT ze strategie a strategických cílů podniku, tím větší výslednou hodnotu pro podnik...

Pokračovat ve čtení →

Postup vytvoření komunikačního programu

Obvyklým doporučením, které zaznívá na každé konferenci zabývající se ITSM, pro úspěšnou realizaci ITSM projektů je nepodceňovat komunikaci v rámci projektu. Tento článek přináší návod, jak strukturovaným postupem vytvořit komunikační program. Komunikační program se skládá ze tří klíčových částí:

Hledání integrační strategie pro cloud

Celopodniková integrace a její nespočetné výhody byly v minulosti dosažitelné pouze pro velké společnosti, a to kvůli vysokým nákladům na nákup a implementaci integrovaných řešení, které se donedávna pohybovaly v řádu statisíců dolarů. Ti, kteří si mohli dovolit zakoupit a implementovat integrované podnikové řešení, těžili z nákladové efektivnosti automatizovaných podnikových procesů podpořených řadou...

Pokračovat ve čtení →

Sedm předpokladů a omezení Správy IT služeb

Projekty Správy IT služeb mají sedm klíčových předpokladů a kritických faktorů úspěchu, které určují vizi, směr, energii a zdroje na aktivaci a udržení projektu v chodu a na dosažení slíbených přínosů. Pro většinu organizací však představují tyto klíčové předpoklady často omezení a fatální bloky, paralyzující a následně ukončující jejich iniciativy v oblasti Správy IT služeb dříve, než mohou...

Pokračovat ve čtení →

Cloud Computing: přínosy pro byznys z pohledu bezpečnosti, řízení a jistot

Globalizace a nedávné ekonomické tlaky se projevily zvýšenými požadavky na dostupnost, odstupňovanost a efektivitu podnikových řešení informačních technologií (IT). Rozsáhlá komunita vedoucích pracovníků v byznysu se začala stále více zajímat o náklady a základní technologii využívanou na dodávku těchto řešení kvůli jejich rostoucímu vlivu na byznys. Mnoho zasvěcených očekává, že „cloud computing“...

Pokračovat ve čtení →

MSP – základy

Pětistránkový dokument stručně seznamuje s principy MSP (Managing Successful Programmes), který patří do skupiny „best-practice frameworks“ a je rozvíjen OGC. Dokument shrnuje historii MSP od roku 1999, kdy MSP vzniká, jeho dnešní použití a výhody, popisuje tři kategorie programů, které ovlivní způsob aplikování MSP, a dále se soustředí na klíčové vlastnosti MSP: principy programového řízení, klíčová...

Pokračovat ve čtení →

ITIL – základy

Dokument na dvou stránkách stručně a přehledně popisuje historické kořeny ITIL, seznamuje s komponentami životního cyklu a nakonec se zaměřuje na výhody nasazení ITIL v organizacích včetně vyjmenování konkrétních firem, které ITIL používají. Video, popisující ITIL-Basic: ITIL: The...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.