Co je nového Toggle

Modely řízení podnikových rizika a bezpečnosti v jazyce ArchiMate

Při tvorbě modelu řízení podnikových rizik (Enterprise Risk Management – ERM) a koncepcí a vztahů zabezpečení, mohou podnikoví architekti používat jazyk ArchiMate. Tento široce přijímaný otevřený standard poskytuje popis modelových konstruktů a propojení obchodních a technologických architektur.

Pokračovat ve čtení →

Zpráva o stavu DevOps v roce 2017

DevOps je dnes obecně chápaná a srozumitelná sada postupů a kulturních hodnot, u nichž se prokázalo, že pomáhají organizacím všech velikostí zlepšit jejich cykly nasazování softwaru, kvalitu tohoto softwaru, zabezpečení a schopnost rychlé zpětné vazby v oblasti vývoje produktů. Během uplynulých šesti let a s více než 27 000 odpovědí v rámci DevOps průzkumu jsme přinesli pádné důkazy toho, že aplikace...

Pokračovat ve čtení →

Čtvrtý letošní seminář ITSM Prakticky

Ve čtvrtek 1. června proběhl již čtvrtý letošní seminář ITSM Prakticky zaměřený tentokrát na měření výkonnosti (KPI – klíčové ukazatele výkonnosti) a reporting v oblasti poskytování IT služeb.

Pokračovat ve čtení →

Nástroje na podporu kontinuální integrace

Dokument Kontinuální integrace (CI) představuje její klíčové prvky. Aby bylo možné těžit z rychlosti a kvality, které CI nabízí, je důležité tyto postupy pochopit a aplikovat. Pouhé nainstalování Jenkins serveru nestačí.

Pokračovat ve čtení →

Kontinuální integrace

Dlouhodobým problémem týmů pro vývoj softwaru bylo udržení stability aplikace při integraci změn provedených několika vývojáři. Čím více se integrace opozdí, tím větší je potenciál rizikovosti a selhání integračního procesu. Kontinuální integrace (CI) se snaží zmírnit toto riziko častým začleněním malých změn do vyvíjející se databáze zdrojových kódů.

Pokračovat ve čtení →

Kontinuální integrace ve vývoj softwaru

Začínáme s průběžnou integrací ve vývoji softwaru Kultura DevOps získává v odvětví IT rychle na obrátkách protože podnikům umožňuje přijetí agilních metodik vývoje softwaru, jako je Continuous Integration - Kontinuální integrace (dále jen CI) a Continuous Delivery - Kontinuální dodávky (dále jen CD).

Pokračovat ve čtení →

Kontinuální dodávání

Nasazování softwaru je často dlouhý, obtížný a riskantní proces. Na poslední chvíli se objevují závady a problémy integrace a způsobují nespokojenost s vývojovými týmy, a dokonce, což je horší, s koncovými uživateli. Kromě toho nedostatečná spolupráce mezi týmy pro vývoj softwaru a provozu IT má obecně za následek chyby v integraci a zavádění a svádění chyb na ty druhé.

Pokračovat ve čtení →

Projekt roku 2017

Název projektu: CLOONEY Dodavatel: Physter Technology a.s., Eller s.r.o Firma: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., CETIN

Pokračovat ve čtení →

Předpověď hodnoty transformace DevOps

Měření návratnosti investice (ROI)DevOps

Pokračovat ve čtení →

Odemykání hodnoty

Učebnice/slabikář manažera o rozhodující úloze IT Governance

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.