Rešerše Toggle

Change Management Methods and Implementation Best Practices (White Paper)

V dokumentu jsou na pěti stránkách stručně popsány příklady nejlepších praktik pro implementaci procesu řízení změn. Dokument shrnuje hlavní cíle a úkoly procesu a především popis základního životního cyklu změny včetně klíčových aktivit. Součástí dokumentu je i vzorová matice pro přidělování priority jednotlivým změnám. Dále jsou zde definovány základní funkce změnového výboru s doporučenou agendou a seznamem možných účastníků jednání.
V poslední části dokumentu je popis dvou základních rolí procesu (change planner/developer a change coordinator) obsahující definici role, hlavní cíle a přehled hlavních odpovědností.

(Rešerše: Martina Tomešová)
Change Management Methods and Implementation Best Practices (White Paper) (31 kB)

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.