Rešerše Toggle

Cesta k virtualizaci datových center

V současné době více než 50% všech aplikací běží jako virtuální stroje na virtualizovaném serveru, a v mnoha organizacích často přesahuje úroveň virtualizace 80%. Tyto snahy, snížené investiční náklady na datacentra a vyšší využití prostředků zvyšuje produktivitu IT zaměstnanců. Nicméně, mnohá datová centra mají tendenci odstranit bariéry a zastavit další postup do dalších etap virtualizace zdrojů datacentra.

Tento dokument ukazuje, že zvýšená virtualizace datacentra a lepší sdílení prostředků přinese značné výhody pro byznys. Průběžné výsledky průzkumů na toto téma ukazují, že pokrok směrem k více centralizovanému sdílení datacentra a řízení zdrojů ve skutečnosti vykazuje snížené náklady datových center na jednotku pracovního vytížení, zrychlené nasazování zdrojů, a zkrácení prostojů.

Tento dokument pojednává o výsledcích, které přináší ucelenější virtualizace datacenter a o příslibech a potenciálních úskalích v jednotlivých etapách cesty k virtualizaci datových center.

(Anotace: Jaroslav Rokyta)

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.