Rešerše Toggle

Certifikace ISO 20000 a co od ní lze očekávat

ISO 20000 je mezinárodní standard, pro IT service management. Norma vznikla z britského standardu BS15000 a definuje minimální požadavky pro certifikaci kvality řízení procesů v IT. Kromě zmíněných požadavků (Specifications) obsahuje rovněž část sloužící jako směrnice k jejich splnění (Code of Practice).

Dva hlavní motivační faktory pro certifikaci podle ISO 20000 jsou dosažení zmiňované kvality dodávky služeb pomocí zlepšení procesů a zvýšení atraktivnosti a konkurenceschopnosti IT ve výběrových řízeních pro outsourcing a jiné dodávky služeb externím zákazníkům.

Zmíněné přínosy ovšem nejsou zdarma. K úspěšně absolvovanému auditu a následné certifikaci vede poměrně dlouhá a náročná cesta implementace a zdokonalení všech procesů definovaných v normě. Je nutno počítat s tím, že na organizace, které s procesním řízením IT teprve začínají, bude příprava a implementace požadavků klást značné nároky na zdroje a investice. Před konečným rozhodnutím zda o certifikaci usilovat je tedy vhodné zvážit, zda se to konkrétní IT organizaci opravdu v danou chvíli vyplatí.

Tento článek po krátkém úvodu a srovnání normy s nejznámějšími rámci nejlepších praktik řízení IT (ITIL a COBIT) diskutuje důvody pro a proti zavedení ISO 20000 a shrnuje otázky, na které je před konečným rozhodnutím potřeba najít odpověď.

(Rešerše: Antonín Sládek)
IS0 20000 certification: what does it mean for you? (557 kB)

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.