Kategorie : Rešerše Toggle

Poskytování životně důležitých aplikací k získání konkurenční výhody – urychlení s moderní infrastrukturou

Kolik vás stojí, když máte nedostupné systémy pro styk se zákazníkem?  Alespoň jeden neplánovaný výpadek datového centra za poslední dva roky zažilo 95% podniků.

Pokračovat ve čtení →

Hledání osvědčených postupů pro infrastrukturu moderního datového centra

Data se vytvářejí, analyzují, aktualizují a využívají v aplikacích.  Často lez nalézt přímou souvislost mezi výkonností a nákladovou efektivností vašich aplikací a architekturou a stářím serverů, na kterých běží. Renovace serverové infrastruktury přináší výhody rychlejšího zpracování a zlepšení hospodárnosti různých scénářů byznys aplikací.

Pokračovat ve čtení →

Poučení o DevOps pro vedoucí IT – DevOps Lessons for CIOS

Není pochyb o tom, že se z hnutí DevOps stal mainstream. Jestliže se mu věnují i webové stránky IBM a HP, není o čem diskutovat. Pokud bychom ho měli umístit v rámci Gartner Hype Cycle, museli by i ti nejoddanější zastánci přiznat, že rychle blíží k "Vrcholová hodnotě přehnaných očekávání". Co to znamená pro vás jako CIO? Měli byste se tomuto vývoji  zcela vyhýbat, dokud se situace trochu neuklidní? Vůbec...

Pokračovat ve čtení →

Nástrojový řetězec pro DevOps – DevOps Toolchain

Devops může dnes potřebovat dlouhý úvod, ale mnozí jsou stále na rozpacích, když mají vysvětlit, co přesně obnáší. Někteří zdůrazňují spojení dvou pojmů s tím, že srdcem DevOps je spolupráce mezi vývojáři a provozním personálem. Ostatní se zaměří na nástroje a problémy, které řeší, a pějí chválu na DevOps při řešení jejich strastí s infrastrukturou.

Pokračovat ve čtení →

Kontinuální monitoring bezpečnosti DevOps – Continuous Security Monitoring for DevOps

Nejnovější články a knihy, pojednávající o bezpečnosti IT začínají vždy vykreslením bezútěšné krajiny prosycené internetovými hrozbami s rostoucí propracovaností i objemem. Zajímavé je, že v tom se neliší od nálad, popisovaných před deseti lety a bezpečnost je stále naléhavou záležitostí, ne-li ústředním bodem znepokojení ve firmách.

Pokračovat ve čtení →

Čtyři předpoklady pro úspěch DevOps – The Four Prerequisites For DevOps Success

Svět se stává každým dnem více vybavený nástroji, propojenější, inteligentnější. Infrastruktury, aktiva a zařízení se po celém světě rychle digitalizují, dávají k dispozici 24/7/365 a každodenní předměty se mění na chytřejší, které lidem, systémům a objektům umožňují komunikovat navzájem zcela novým způsobem.

Pokračovat ve čtení →

Průvodce ITILem pro DevOps

DevOps vznikl ze dvou slov: Development (tedy vývoj) a Operations (tedy provoz) DevOps se v zásadě zabývá tím, jak zlepšit spolupráci mezi týmy vývoje a provozu.

Pokračovat ve čtení →

Jak uspět při rychlých změnách

Transformace podnikání bývalo něco, čím organizace procházely jednou za několik let. Byla to příležitost přehodnotit jejich přístup k podnikání tak, aby vlil organizaci, která „uvízla ve starém způsobu, jak fungovat“, novou energii, a šance obnovení souladu s nejnovějšími inovacemi na trhu. Ty dny jsou dávno pryč.

Pokračovat ve čtení →

Jak provozovat Service Desk účinněji a hospodárněji

Je to opravdu možné zvýšit efektivitu a produktivitu na service desku při zvýšených rozpočtových omezeních a snížení počtu zaměstnanců? Tento dokument podrobně zkoumá, jak efektivní využití znalostního managementu ve vašem service desku může pomoci s různými problémy, které Vás mohou potkat, včetně školení personálu a otázek účinnosti, následků BYOD a potřeby zvýšit produktivitu.

Pokračovat ve čtení →

Kvantifikovaný dopad agility

Agilita a štíhlost (Agilty a Lean) jsou postaveny na základech neustálého zlepšování. Musíte se kontrolovat, učit se a přizpůsobovat svůj výkon a stále se zlepšovat. Zlepšení výkonnosti začíná tím, že máme přesné a úplné údaje. Dnes již existují řešení, která poskytují přístup k anonymizovaným údajům z odvětvových srovnávacích analýz od desítek tisíc agilních týmů.

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.