Kategorie : Rešerše Toggle

Zpráva o stavu DevOps v roce 2017

DevOps je dnes obecně chápaná a srozumitelná sada postupů a kulturních hodnot, u nichž se prokázalo, že pomáhají organizacím všech velikostí zlepšit jejich cykly nasazování softwaru, kvalitu tohoto softwaru, zabezpečení a schopnost rychlé zpětné vazby v oblasti vývoje produktů. Během uplynulých šesti let a s více než 27 000 odpovědí v rámci DevOps průzkumu jsme přinesli pádné důkazy toho, že aplikace...

Pokračovat ve čtení →

Nástroje na podporu kontinuální integrace

Dokument Kontinuální integrace (CI) představuje její klíčové prvky. Aby bylo možné těžit z rychlosti a kvality, které CI nabízí, je důležité tyto postupy pochopit a aplikovat. Pouhé nainstalování Jenkins serveru nestačí.

Pokračovat ve čtení →

Kontinuální integrace

Dlouhodobým problémem týmů pro vývoj softwaru bylo udržení stability aplikace při integraci změn provedených několika vývojáři. Čím více se integrace opozdí, tím větší je potenciál rizikovosti a selhání integračního procesu. Kontinuální integrace (CI) se snaží zmírnit toto riziko častým začleněním malých změn do vyvíjející se databáze zdrojových kódů.

Pokračovat ve čtení →

Kontinuální integrace ve vývoj softwaru

Začínáme s průběžnou integrací ve vývoji softwaru Kultura DevOps získává v odvětví IT rychle na obrátkách protože podnikům umožňuje přijetí agilních metodik vývoje softwaru, jako je Continuous Integration - Kontinuální integrace (dále jen CI) a Continuous Delivery - Kontinuální dodávky (dále jen CD).

Pokračovat ve čtení →

Kontinuální dodávání

Nasazování softwaru je často dlouhý, obtížný a riskantní proces. Na poslední chvíli se objevují závady a problémy integrace a způsobují nespokojenost s vývojovými týmy, a dokonce, což je horší, s koncovými uživateli. Kromě toho nedostatečná spolupráce mezi týmy pro vývoj softwaru a provozu IT má obecně za následek chyby v integraci a zavádění a svádění chyb na ty druhé.

Pokračovat ve čtení →

Předpověď hodnoty transformace DevOps

Měření návratnosti investice (ROI)DevOps

Pokračovat ve čtení →

Odemykání hodnoty

Učebnice/slabikář manažera o rozhodující úloze IT Governance

Pokračovat ve čtení →

ITIL A DEVOPS: ROZDÍLY & KDE TYTO RÁMCE SPOLUPRACUJÍ

Z blogu Charlese Betze.

Pokračovat ve čtení →

Vliv rozhodování IT na správu datacenter (DC Facilities)

Tento dokument je možná zaměřený poněkud více technicky, nicméně ukazuje důležitost komunikace IT oddělení (poskytovatele IT služeb) se správou budov datacentra (Facility management).

Pokračovat ve čtení →

Logický design konfigurační databáze podle ITILu

Základním prvkem procesu správy konfigurací je konfigurační databáze. CMDB je ovšem v ITILu popsána jen velmi obecně a tato práce se snaží alespoň trochu tento popis rozšířit. V úvodu jsou srovnány některé elementy/pojmy procesu (CMDB, CMS, CI, atd.) v rámci jednotlivých verzí ITILu a taktéž zdůrazněno několik důležitých aspektů zmíněného procesu.

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.