Kategorie : Rešerše Toggle

Přehled posledních studií o ITILu

Tuto zprávu zpracoval v listopadu 2011 Rob England pro APMG. Podává přehled o současném stavu ITILu. Ten vychází z 23 studií o používání ITIL. Některé z těchto průzkumů prováděly obchodní organizace, často proto, aby prokázaly, že daná zjištění je třeba posuzovat z jejich hlediska. Další jsou z akademické sféry. V mnoha studiích lze konstatovat zeměpisné zkreslení. V některých z nich se nadměrně...

Pokračovat ve čtení →

Kvalitatívny štandard implementácie ITIL procesov

Milí kolegovia, na minuloročnej itSMF konferencii som vás informoval o snahe vytvoriť štandard, ktorý popisuje kvalitu pri implementácii ITIL procesu. Sústredí sa na dokumenty, ktoré by mali byť výstupom kvalitnej implementácie. Štandard som rozdelil do troch úrovní nazvaných “ITIL Trabant”, “ITIL Škoda Octavia” a “ITIL Mercedes”. Teraz robím ďalší krok potrebný pre vznik tohoto štandardu. Publikujem...

Pokračovat ve čtení →

ITIL® V3 and BiSL: Sound guidance for business IT alignment from a business perspective

BiSL (Bussines Information Service Library) je teoretický procesní rámec, který se dívá na management služeb z perspektivy zákazníka (na rozdíl od ITIL, který se na ITSM zaměřuje z pohledu IT poskytovatele). BiSL spravuje doménu Bussines Information Management (BIM), která zahrnuje efektivní poskytování a využívání informací uvnitř organizace. BiSL společně s ITIL poskytuje komplexní nástroj pro řízení...

Pokračovat ve čtení →

Druhá výroční studie škod způsobených počítačovou kriminalitou

I přes značnou osvětu této problematiky je výskyt počítačové kriminality (kyber-útoků) stále poměrně častý a zapříčiňuje značné škody v privátních i státních organizacích. Tato studie je založena na reprezentativním vzorku padesáti organizací z různých odvětví a kvantifikuje ekonomický dopad kyber-útoků spolu se stanovením trendů způsobených škod. Dokument zveřejňuje a komentuje více než 20...

Pokračovat ve čtení →

IT Management

Milí kolegovia, Táto rešerš bude trochu netradičná, pretože autorom knihy “IT Management” som ja. Prečo som ju napísal? Čiastočne preto, aby som pomohol mladým ambicióznym “ajťákom” zvážiť, či naozaj chcú do IT Managementu ísť a naznačiť im, čo všetko by sa mali naučiť, s čím sa stretnú a čoho sa majú vyvarovať. Druhým dôvodom bolo v stručnosti vysvetliť, čo je to ITIL a na čo sa používa, aby...

Pokračovat ve čtení →

COBIT 5 – Exposure Draft

Koncom júna 2011 bol na stránkach ISACA zverejnený draft rámca COBIT verzie 5. K tejto verzii môže ktokoľvek posielať pripomienky do 18.9. Pripomienky budú zvážené a prípadne zapracované do finálnej verzie. Tá bude uvoľnená začiatkom roku 2012. Keď nakuknete do dokumentácie, ktorá je...

Pokračovat ve čtení →

The business value of Release Management

Dokument - jak je zřejmé z názvu – zdůrazňuje důležitost procesu Správy releasů v rámci životního cyklu aplikací. Po krátkém úvodu následuje několik argumentů, proč se tento proces vyplatí zlepšovat. Dále jsou zde definovány cíle procesu a základní požadavky pro jeho kvalitní nasazení. Dokument rovněž uvádí hlavní strategické směry při zavádění a využívání tohoto procesu, jež jsou rozděleny do...

Pokračovat ve čtení →

SIMPLIFYING INCIDENT AND PROBLEM MANAGEMENT WITH VBLOCK™ INFRASTRUCTURE PLATFORMS

Jestliže selže systém nebo proces, ovlivní to významně efektivitu, produktivitu, bezpečnost a dokonce i obrat organizace. Jestliže dojde k takovému incidentu, musí provozní personál co možná nejrychleji obnovit normální provoz služby. Účinný Incident a Problem Management program zaznamenává, klasifikuje, sleduje a uzavírá všechny incidenty dokumentovaným, verifikovatelným a řízeným způsobem. Jednou z metrik,...

Pokračovat ve čtení →

10 Best Practices for IT Vendor Financial Management

Dokument podtrhuje důležitost vyváženého vztahu s dodavateli (Supplier management) a z finančního pohledu shrnuje deset nejlepších praktik na jejich řízení. Popisuje zásady práce s fakturami, stanovení hodnotících kriterií, vazby na Správu požadavků a podnikové oddělení nákupu. Dále se zabývá vyhodnocováním cen a kvality dodávek, sledováním plnění parametrů definovaných smlouvami a klíčovými ukazateli...

Pokračovat ve čtení →

Integrating other Frameworks and Methodologies Complementary to ITIL (whitepaper)

Dvacetistránkový dokument, jehož autorem je James Doss, jeden z členů autorského týmu publikace Service Transition, byl uveřejněn na webovém portálu Best Practice Live. Autor zde stručně rekapituluje cíle a klíčové výstupy některých nejpoužívanějších procesních rámců a metodik a popisuje jejich možné vazby na dílčí procesy ITSM. Rovněž zde diskutuje problém především větších společností, kde v...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.