Rešerše

Brožura Axelosu k ITILu4: Čas bezprecedentní změny

Organizace čelí bezprecedentním výzvám a rostoucí poptávce vyvolané vznikem nových technologií. Tato nová digitální éra se nazývá „Čtvrtá průmyslová revoluce“, která se vyznačuje digitální transformací našeho světa a nevyhnutelnou interakcí mezi lidmi, digitálními technologiemi a fyzickými aktivy. Čtvrtá průmyslová revoluce vytváří stále rychlejší a složitější prostředí, které vyžaduje, aby organizace byly agilnější, lépe vybavené pro… Číst dále

Zkoumání delty v AgileSHIFT®

Klíčem je agilita podniku. Nejde jen o implementaci agilního způsobu práce ve vašem IT oddělení, ale o transformaci celé organizace. Musíte pochopit, jak se vyvíjí trh, kde působí vaši konkurenti, kde chtějí být vaši zákazníci a v důsledku toho, kde musí být vaše organizace. Jednou z technik, jak to pochopit, je koncept delty. Rozdíl mezi… Číst dále

Vizualizace dat a informací

Robert Falkowitz uveřejnil dva velmi zajímavé články na téma vizualizace dat a informací v řízení služeb. Číst dále

Kanban a jeho využití v ITSM

Kanban – co to je Kanban doslova znamená „cedule“ nebo „billboard„, je koncept úzce spojený s principy štíhlé výroby a systémem výroby Just In Time (JIT). Podle jeho zakladatele, Taiičiho Óno, je kanban jedním z prostředků, kterými je dosahováno výsledků JIT. „Kanban je způsob, jak řídit změny“ – David Anderson Kanban – jak vypadá Nejčastější… Číst dále

PechaKucha

  PechaKucha je prezentační styl, ve kterém je zobrazeno 20 slajdů po dobu 20 sekund (celkem 6 minut a 40 sekund). Formát zachovává stručnou formu prezentace a umožňuje rychlou reprodukci při události s více prezentátory nazývané PechaKucha Nights. Číst dále

Lean přístup v ITSM

Lean přístup v ITSM čerpán z článku „Tips to make a lean mean ITSM machine“ firmy Atlassian Lean přístup v ITSM nabízí řadu benefitů, např: podpora „ shift-left“ (first/second/third line support ?) propojena s „knowledge centric“ podporou, jež je rychlejší zlepšení koordinace požadavků mezi týmy podpory zlepšení času odezvy u zásadních incidentů díky ChatOps průběžné… Číst dále

Co konstituuje Agilitu ve vývoji softwaru?

Účelem agilních metod je usnadnit procesy, které mohou řešit agilitu. Základní dimenze agility však nejsou v literatuře dobře objasněny. Zejména to, co konstituuje agilitu vývoje softwaru a jaké jsou organizační předchůdci a výsledky dimenzí agility, jsou výzkumné otázky, na které je třeba adekvátně odpovědět. Ve snaze překlenout tuto mezeru v literatuře, představuje tato studie dimenze… Číst dále

Cesta k dokonalosti v odvětví služeb

Případová studie Amadeus je světovým lídrem v poskytování obchodních kritických řešení, která pomáhají leteckým společnostem a letištím, hotelům a železnicím, vyhledávačům, cestovním agenturám, tour operátorům a dalším účastníkům cestovního ruchu řídit jejich provoz a zlepšovat cestovní zážitky. Číst dále

T-profesionálové pro digitální ekonomiku

Dnešní rychle se rozvíjející globální ekonomiku pohánějí radikálně se měnící technologie a inovativní modely dodávek. Aby si organizace zachovala konkurenceschopnost, musí zvýšit rychlost uvádění produktů a/nebo služeb na trh, posílit učební cykly a rozvíjet agilitu. Současné modely vedení, organizační struktury a systémy řízení výkonu vyvinuté před několika desetiletími, na začátku průmyslového věku, byly postaveny na… Číst dále

ISO/IEC 20000-6

Tato norma je nyní důležitá pro certifikační orgány, které provádějí certifikace subjektů dle ISO/IEC 20000-1 a protože je závazná od 6.června 2019, považujeme za vhodné o této skutečnosti informovat i na našem webu.. Číst dále

1 2 3 24