Kategorie : Rešerše Toggle

Základní kámen vítězství

Jak se sladit se strategií

Pokračovat ve čtení →

Případové studie DevOps

Cesta k pozitivním podnikatelským výsledkům

Pokračovat ve čtení →

Neustálé učení

Vytváření kariérní dráhy inspirované DevOpsem 

Pokračovat ve čtení →

Metriky pro iniciativy DevOps

Měření účinnost, hospodárnosti a kultury s cílem optimalizovat DevOps transformaci

Pokračovat ve čtení →

Taktika implementace automatizovaného testování starších kódů

V květnu roku 2016 měla společnost IT Revolution opět potěšení hostit 50 technologických vůdců a myslitelů z celé skupiny DevOps Enterprise na DevOps Enterprise fóru v Portlandu v Oregonu. Cílem fóra je vytvářet písemné pokyny, shromážděné nejlepšími odborníky v těchto oblastech, jak překonat největší překážky v komunitě DevOps Enterprise.

Pokračovat ve čtení →

Nepravděpodobné spojení: DevOps a Audit

Postupy informační bezpečnosti a dodržovaní předpisů

Pokračovat ve čtení →

Taktika vedení změny

Vyhodnocení, které vzory a postupy DevOps budou ve vašem podniku nejlépe fungovat.

Pokračovat ve čtení →

Hodnocení organizačních modelů prizmatem DevOps

V květnu roku 2016 měla společnost IT Revolution opět potěšení hostit 50 technologických vůdců a myslitelů z celé skupiny DevOps Enterprise na DevOps Enterprise fóru v Portlandu v Oregonu. Cílem fóra je vytvářet písemné pokyny, shromážděné nejlepšími odborníky v těchto oblastech, jak překonat největší překážky v komunitě DevOps Enterprise.

Pokračovat ve čtení →

Provozní centrum služeb ve společnosti Intrinsic

Manažer transformace služeb popisuje své zkušenosti se zaváděním provozního centra služeb komunikační společnosti Intrinsic a zlepšování vyspělosti služeb v duchu 4P – pracovníci, produkt, procesy, partneři (people, product, porcesses, partners).

Pokračovat ve čtení →

Modely řízení podnikových rizika a bezpečnosti v jazyce ArchiMate

Při tvorbě modelu řízení podnikových rizik (Enterprise Risk Management – ERM) a koncepcí a vztahů zabezpečení, mohou podnikoví architekti používat jazyk ArchiMate. Tento široce přijímaný otevřený standard poskytuje popis modelových konstruktů a propojení obchodních a technologických architektur.

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.