Novinky

31 Říjen 2019

ITIL 4 Foundation

ITIL 4 Foundation vychází z verze ITIL 2011 a zároveň reaguje na vývoj nejenom v oblasti technologií (cloud technologies), ale také v oblasti řízení IT (DevOps, Agile aj). Lektorka školení Ludmila Vráželová z EDU Trainings nám prozradila, jaké jsou nejčastější dotazy účastníků kurzu ITIL 4 Foundation.

3 Září 2019

Co konstituuje agilitu ve vývoji softwaru

Účelem agilních metod je usnadnit procesy, které mohou řešit agilitu. Základní dimenze agility však nejsou v literatuře dobře objasněny. Zejména to, co konstituuje agilitu vývoje softwaru a jaké jsou organizační předchůdci a výsledky dimenzí agility, jsou výzkumné otázky, na které je třeba adekvátně odpovědět. Ve snaze překlenout tuto mezeru v literatuře, představuje tato studie dimenze agility s odpovídajícími popisy, které mohou pomoci vyvinout měřítka agility. Tato studie přispěje k teoretické literatuře rozvíjením lepšího porozumění měření a povaze agility. Studie dále poskytne odborníkům návod ohledně konkrétních procesů k dosažení agility v agilním procesu vývoje softwaru.

12 Srpen 2019

ITIL® 4 a rychlé spoluvytváření hodnot

„Společenský, politický a ekonomický dopad informačních technologií (IT), k lepšímu i k horšímu je, bezprecedentní. Digitální podniky (organizace, v nichž IT podnikání spíše řídí, než že by jej pouze podporovaly), mají stále silnější morální povinnost zvážit, jak IT používají, a to i nad rámec svých přímých ekonomických zájmů.“

29 Duben 2019

Co přinese ITIL 4? Velká diskuse s autory ITIL publikací

Co přinese ITIL 4? Velká diskuse s autory ITIL publikací

Přestože jsme na novou verzi čekali dlouhých 8 let, ITIL je stále nejúspěšnější sadou dobrých praktik pro řízení IT. Od vydání verze 3 se ale mnohé změnilo. Mainstreamové diskusi o řízení IT v posledních letech dominují témata nastolená příchodem DevOps a Agile. Jejich popularitu můžeme vnímat jako reakci na některé problematické aspekty ITIL. Odborné hlasy často kritizovaly přehnané zaměření na procesy, kontrolní mechanismy a celkově zbytečnou komplexnost. Někteří kritici v ITIL spatřují hlavního viníka ve vytváření oddělených podnikových sil, která navzájem nespolupracují a nekomunikují. To všechno jsou výzvy, kterým se nový ITIL musí postavit. Diskutovali jsme o něm přímo s lidmi z autorského týmu současné verze i jejích předchůdců. Přinášíme originální diskusi, kterou jinde v českém publikačním prostoru nenajdete.

19 Březen 2019

Model umělé inteligence v systému služeb

Model umělé inteligence v systému služeb

 

Robert Falkowitz se chystá publikovat sérii článků k tomuto tématu.

Charakteristiku prvního z nich obsahuje následující anotace.

K čemu by měl být manažerům služeb model umělé inteligence? Budou ho používat jako rámec pro diskusi o využití umělé inteligence při poskytování a řízení služeb. Tento článek je první ze série, která bude zkoumat AI z pohledu správy služeb. Účelem těchto článků je pomoci servisním manažerům užitečně AI využívat. Příliš často dovolujeme našim nástrojům, aby nám diktovaly, jak máme jednat, spíše, než abychom je využívali k řešení našich konkrétních problémů.

18 Únor 2019

Ohlédnutí 13. výroční konferencí itSMF CZ

Ohlédnutí 13. výroční konferencí itSMF CZ

Inspirujte se. Splněná očekávání i impulsy k dalšímu zlepšování

Po několika ročnících v Top Hotelu na Chodově a v hotelu Ambassador-Zlatá husa uspořádala Česká pobočka itSMF již 13. výroční konferenci, která proběhla ve dnech 24. – 25. ledna 2019 v nově vystavěných konferenčních prostorách komplexu Cubex Centrum, Na Strži 2097/63, Praha 4. V čtvrtek probíhala ve čtyřech a v pátek ve třech sálech. Letos přišlo 300 účastníků, což je zatím nejvyšší účast ze všech itsmf konferencí v ČR. Historicky je to největší itSMF konference v ČR.

18 Únor 2019

Rozhovor s Paulem Wilkinsonem

Paul Wilkinson je IT matador, který byl v podstatě u zrodu disciplíny ITSM. Za 25 let praxe v IT se podílel se na tvorbě ITILu verze 2 i 3. Je spoluautorem knihy ITIL Practitioner a také ABC kartiček, které pomáhají pojmenovat problémy v IT po celém světě. Letošní ITSMf konference v Praze poskytla příležitost poslechnout si jeho přednášku o černé magii v IT a popovídat si s ním o lidském aspektu řízení změn, zážitkovém učení i nadcházející verzi ITIL.

 

  • Realizoval jste velké množství ABC (attitude, behavior, culture) workshopů zaměřených na postoje, chování a kulturu. Můžete nám tento přístup trochu osvětlit?

 

Pozn. Autora: ABC kartičky obsahují kreslené anekdoty, zobrazující různé politováníhodné skutečnosti o součinnosti IT a byznysu. Účastníci workshopů si vybírají karty, které nejvíce vystihují jejich situaci.

ABC bylo reakcí na hodnocení stovky nezdařených a rozpačitých iniciativ o zlepšení ITSM (IT Service Management – řízení služeb informačních technologií). Analýza ukázala, že problémy nejčastěji spočívají právě v postojích, chování a kultuře. ABC je jako ledovec, většina zůstává skrytá, nevidíme ho a doufáme, že zmizí. Tak to ale nefunguje. Abychom něm mohli mluvit, potřebujeme ledovec zviditelnit a podniknout kroky k předcházení nebo řešení problémů s ABC. Proto jsme vyvinuli ABC kartičky jako nástroj zviditelnění a posouzení ledovce.

18 Únor 2019

Paul Wilkinson Interview

  • You have conducted large number of ABC workshops focused on attitude, behavior and culture using ABC of ICT playing cards. Can you explain this approach?
  • The ABC was in response to an assessment of hundreds of failed and struggling ITSM improvement initiatives, analysis revealed that the most common problems were Attitude, Behavior and Culture. ABC is like an iceberg, much of it is hidden, we don’t see it and we hope it will go away. It doesn’t. We need to make the Iceberg visible so that we can talk about It and take measures to either prevent or respond to ABC issues. This is why we developed the ABC card set as an awareness and assessment instrument to make the iceberg visible.