Rešerše Toggle

Přínosy integrace řízení kapacit a řízení výkonnosti aplikací

Výhody integrace správy kapacit s řízením výkonnosti aplikací jsou v tomto dokumentu zdůrazněny pomocí termínu predikovaná spolehlivost (predictive reliability).

Stručně řečeno, jde o způsob jak zajistit spolehlivou dodávku služeb za všech možných podmínek či událostí způsobených dnešní ohromnou komplexností IT prostředí a dalšími omezeními jako vazby na další systémy/aplikace, finanční limity a neustálý tlak na konsolidaci, optimalizaci a další úsporná opatření.

V praxi to neznamená nic jiného, než neustálý monitoring výkonnosti aplikací a jednotlivých transakcí, okamžitá identifikace, diagnostika incidentů a problémů. To vše v těsné součinnosti se správou kapacit a spolehlivými predikcemi budoucího růstu. Integrace těchto dvou složek pak přináší řadu výhod – snížení nákladů, minimalizace rizik, proaktivní řízení výkonnosti aplikací, zlepšení kvality, rychlejší návratnost, monitorování a sizing aplikací, skalabilita, podpora klíčových strategických obchodních iniciativ a sladění IT a byznysu.

Uvedené benefity jsou podrobněji komentovány v následující části článku, který mj. může být vhodnou inspirací pro formulaci případové studie pro pořízení vhodných nástrojů podporujících zmíněnou integraci.

Anotace: Antonín Sládek

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.