Rešerše Toggle

An ITIL-Based Approach to Building Effective Storage Capacity Management in Support of ILM

Informační materiál ze série Global Knowledge od Joela Wengera z EMC² stručně seznamuje s přístupem efektivního řízení ukládání dat vycházejícím z procesu Správy kapacit
(Capacity Management) v ITIL. Jsou zde uvedeny důvody, proč Joel preferuje centralizovaný model ukládání dat oproti decentralizovanému. Následně jsou pak stručně popsány fáze implementace Správy kapacit od Úvodního vyhodnocení přes Přeorganizování portfolia aktiv až po Monitorování prostředí pro ukládání dat.

Vyznění materiálu je samozřejmě ovlivněno tím, že EMC² nabízí jak specializované nástroje pro řízení ukládání dat, tak Storage Management jako službu (URL: http://www.emc.com/services/portfolio/managed-services/storage-management.htm).

(Rešerše: Jaromír Šveřepa)
An ITIL-Based Approach to Building Effective Storage Capacity Management in Support of ILM (173 kB)

Komentáře není možné přidávat.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.